Какви са качествата на медиацията, които я правят уникална и ефективна

Основното предимство на Медиацията е, че дава на страните възможност сами да постигнат разрешение на спора помежду им, което най-добре отговаря на нуждите и интересите им.

  • Доброволна процедура - Медиацията започва по взаимно съгласие на страните и продължава докато страните са съгласни;
  • Контролирана от страните - Страните контролират спора и изхода от него. Те решават какво ще бъде споразумението помежду им, като го основават на интересите си;
  • Бърза - Повечето случаи се разрешават за няколко часа. Други случаи може да изискват няколко дни или седмици, в зависимост от сложността на въпросите и волята на страните;
  • Икономична - Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната и арбитражната процедура;
  • Поверителна - Всички обстоятелства, данни и документи, които са станали известни на участниците в хода на процедурата са поверителни. Поверителността се гарантира чрез задължението на всички участници да спазват поверителност;
  • Запазва и подобрява отношенията между страните - Медиацията помага на страните да преодолеят напрежението и да продължат отношенията си на основата на общите си интереси; - Удобна- Медиацията се провежда в неформална и приятна среда и в удобно за страните време;
  • Печеливша - В Медиацията и двете страни печелят, тъй като постигат взаимноприемливо споразумение, което отразява оптимално нуждите и интересите им;
  • Помага за постигането на желаните бизнес резултати - Медиацията помага на спорещите страни да получат удовлетворително изпълнение на неизпълнени задължения, да осъществят в срок планираните бизнес дейности, да довършат сключването на осуетени сделки, да избегнат загуби.

Споделете тази страница с Ваши приятели