Кога медиацията е подходяща?

В повечето случаи спорните въпроси могат да бъдат разрешени успешно с Медиация. За да се прецени кога е добре да се използва Медиация, може да се имат предвид критериите по-долу, при които процедурата може да помогне:

  • Когато за страните е важно да запазят отношенията;
  • Когато има проблем в комуникацията с другата страна- обидена, агресивна страна, избягва комуникацията;
  • Когато се търси бързо решение;
  • Когато не може да се избегне конфликта, тъй като страните работят или живеят заедно;
  • Когато страните искат да избегнат формализирани, скъпи и продължителни процедури;

Както и когато:

  • Страните желаят запазване на поверителност;
  • Има празнота в закона;
  • Фактите не се оспорват;
  • Има много въпроси за разрешаване.

Споделете тази страница с Ваши приятели