Консултантски център „Итера“

Консултиране и представителство в преговори, медиация, арбитраж и съд

В консултантски център “Итера” ние работим като лични консултанти, като ви подпомагаме при преговори, медиация, при арбитражни или съдебни производства.

Какво правим

  • Изследваме вашият случай задълбочено;
  • Преценяваме силните и слабите страни- вашите и тези на другата страна;
  • Подпомагаме ви по време на преговори, медиация, при арбитражни или съдебни производства.

Въвеждане на медиацията в организацията ви

Ние можем да ви помогнем при създаването на Център за медиация във вашата организация, или за въвеждането на процедурата като иновативен подход за доброволно разрешаване на конфликти.

  • Ще обучим и сертифицираме хора от екипа ви за правоспособни медиатори- специалистите, които ще разрешават конфликтите във вашата организацияви, като ви спестят часове усилия, влагани обичайно в решаването на вътрешни спорове.
  • Ще създадем заедно с вас правила за доброволно разрешаване на конфликти чрез медиация.
  • Ще ви помогнем да създадете работещ център за медиация във вашата организация.
  • Ще подпомагаме и консултираме вашите медиатори и координатори при необходимост.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в гр. Варна. Обучавали сме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори. Обучавани са учители и ученици в рамките на проекта “Училищна медиация“.

Институтът, съвместно с Окръжен съд- Варна организира ежегодно Дните на медиацията във Варна.

Реализираме пилотния за България проект “Училищна медиация- иновативен метод за справяне с проблеми в училището“, съвместно с Регионално управление на образованието- Варна.

През 2017 г. подписахме Меморандум за сътрудничество с Икономически университет- Варна, като съвместно реализираме проекта Медиация в университетските зали.

Съвместно с Асоциацията на българските черноморски общини проведохме поредица от обучения за мястото на медиацията в публичния сектор.

Свържете се с нас

Можете да се откажете да предоставите лична информация. В този случай Институт „Итера“ не е в състояние да Ви предостави електронни услуги.

С изпращането на този формуляр, Вие заявявате желанието си за участие в организираното от нас обучение или събитие и се съгласявате с Общите условия и Политиката за поверителност.

Всички полета със * са задължителни