Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в гр. Варна. Обучавали сме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.  Обучавани са учители и ученици в рамките на проекта “Училищна медиация“.

Институтът, съвместно с Окръжен съд- Варна организира ежегодно Дните на медиацията във Варна.

Реализираме пилотния за България проект “Училищна медиация- иновативен метод за справяне с проблеми в училището“, съвместно с Регионално управление на образованието- Варна.

През 2017 г. подписахме Меморандум за сътрудничество с Икономически университет- Варна, като съвместно реализираме проекта Медиация в университетските зали.

Съвместно с Асоциацията на българските черноморски общини проведохме поредица от обучения за мястото на медиацията в публичния сектор.

Нашите обучители

Лиляна Савова

Лиляна Савова

Председател на УС, обучител, медиатор, юрист

Венета Иванова

Венета Иванова

психотерапевт, медиатор, обучител

Ивелина Атанасова

Ивелина Атанасова

адвокат, обучител, медиатор

Емилия Благоева Бойчева

Емилия Благоева Бойчева

Психотерапевт, медиатор, обучител