Обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Обучение по медиация (Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование) Форми на обучение: Присъствена- 60 присъствени учебни часа Кредит: 3 Сертификат: Да Място на провеждане на...
Надграждащо обучение „Медиация в образованието" (Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование) Форми на обучение: Присъствена - 32 присъствени учебни часа Дистанционна -  8 онлайн /...
Модел за успешна работа с ромски деца и родители (Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование) Форми на обучение: Присъствена- 16 присъствени учебни часа Дистанционна- 8...
Повишаване мотивацията за работа на учителите (Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование) Форми на обучение: Дистанционна- 8 онлайн / 8 присъствени учебни часаКредит: 1Сертификат: Да...