Създадохме новите тренинг програми за хората, който търсят новаторски техники за личностно развитие.

В новите ни тренинги ще откриете нов, ефикасен начин на комуникация, фокусиран върху резултатите.

Ще получите арсенал от техники за напреднали през широк аспект от казуси.

Тренингът ще Ви даде възможност да приложите усвоените техники в реални ситуации, докато работите заедно с колеги от групата и получавате обратна връзка в реално време.

След тренинга ще можете уверено да приложите основни практически умения за:

– Успешно разрешаване на конфликти;

– Постигане на емоционална издръжливост;

– Ще се справяте успешно с “трудни страни” в “трудни ситуации”;

– Ще подобрите комуникацията си;

– Ще подобрите уменията си за водене на преговори.

Тренингът е основан на практически упражнения и казуси, които ще Ви позволят да усвоите и проверите на място ефикасността на преподаваните техники и техните приложения.

Тренингът е полезен за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на управлението на конфликти, ефективната комуникация, разрешаването на спорове, воденето на преговори: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.

10.00 – 10.30  Въведение

10.30 – 12.00 Медиаторски техники за напреднали

12.00 – 12.15   Кафе пауза

12.15 – 13.30    Казус 1

13.30 – 14.30  Обедна пауза

14.30 – 15.45   Казус 2

15.45 – 16:00 Кафе пауза

16:00 – 17.15    Казус 3

17.15- 17.30     Заключение

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

Таксата на цялото обучение е 90 лева и се заплаща при заявяване на обучението /в пет дневен срок/.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и кафе паузи.

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  • Чрез попълване на електронната форма в сайта ни;
  • Чрез изпращане на формуляр за участие, който можете да получите, като като изпратите е-mail със заглавие Form на e-mail: office@itera.bg.

След изпращане на заявката от ваша страна, ще получите потвърждение, че сте включени в обучението и проформа фактура, съдържаща необходимите данни, за да генерирате плащане.

За допълнителна информация: 052 609 178; 052 605 430; 0899 189 158;

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.