660.00 лв. 594.00 лв.

  • 7 Юни- 23 Юни 2019 г.

Ниво 1: 7, 8, 9 Юни
Ниво 2: 21, 22, 23 Юни

Този курс представлява практическо обучение за медиатори с обща продължителност 6 дни. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, участие в 5 симулирани медиации (изискват се минимум 3), теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от обучения по медиация и процедури по медиация в България през последните 10 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация в САЩ, Великобритания, Германия, Италия.

Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.

Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации, да управлявате и довеждате до успешен завършек процедура по медиация;

– Конфликта и способи за разрешаване на спорове;
– Процедурата по медиация- предимства, етапи, участници, видове;
– Специализизани техники за управление на конфликти;
– Специализирани техники за ефективна комуникация;
– Правна рамка на медиацията в България и в Европа;
– Центрове за медиация;
– Процедура по препращане към медиация от съда.

– Умения да управлявате конфликти;
– Основните комуникативни умения и медиаторски техники;
– Водене на преговори, основани на интереси;
– Своето поведение, като медиатор;
– Справяне с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;

След успешното завършване на обучението, вие ще получите удостоверение за медиатор. Придобивате и правоспособност за вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

За да завършите успешно обучението е необходимо:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички часове в обучението или най-малко 5 от 6 дни;
– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмени тестове, практически изпит и интервю, съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че нямате възможност да присъствате на повече от 5 учебни дни за цялото обучение, можете да ни уведомите преди да се запишете, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание може да Ви бъде издадено удостоверение за участие в курса с отбелязан брой на часовете присъствие, което не дава правоспособност на медиатор.

В случай че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в гр. Варна. Обучавали сме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.  Обучавани са учители и ученици в рамките на проекта “Училищна медиация“.

Институтът, съвместно с Окръжен съд- Варна организира ежегодно Дните на медиацията във Варна.

Реализираме пилотния за България проект “Училищна медиация- иновативен метод за справяне с проблеми в училището“, съвместно с Регионално управление на образованието- Варна.

През 2017 г. подписахме Меморандум за сътрудничество с Икономически университет- Варна, като съвместно реализираме проекта Медиация в университетските зали.

Съвместно с Асоциацията на българските черноморски общини проведохме поредица от обучения за мястото на медиацията в публичния сектор.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

  • Таксата на цялото обучение е 660 лева и се заплаща по следния начин:
  • При заявяване на обучението /в пет дневен срок/ – 200 лв;
  • Остатъка от дължимата такса – не по-късно от 10 дни преди началото на заявеното обучение.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и кафе паузи.

ОТСТЪПКИ:

  1. При заплащане на сумата 30 дни преди обучението- 10 %
  2. За повече от 1 представител на организация и студенти: 10 %
  3. Кумулативна отстъпка – опция 1 + опция 2 – 15 %

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  • Чрез попълване на електронната форма в сайта ни;
  • Чрез изпращане на формуляр за участие, който можете да получите, като като изпратите е-mail със заглавие Form на e-mail: office@itera.bg.

След изпращане на заявката от ваша страна, ще получите потвърждение, че сте включени в обучението и проформа фактура, съдържаща необходимите данни, за да генерирате плащане.

За допълнителна информация: 052 609 178; 052 605 430; 0899 189 158;

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.