290.00 лв.

  • 12, 13 и 14 Октомври 2018 г.

Обучението съчетава психологическите аспекти с преговорните и правните в едно.

Обучението подготвя за: практическо разрешаване на спорове, свързани с търговските отношения.

То е със силна практическа насоченост и дава подготовка за преодоляване на търговски спорове с методите на медиацията.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация и преговори.

Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.

Обучението е предназначено както за медиатори, които са преминали сертифициращо обучение, така и за специалисти, които все още не са медиатори, но имат интерес към разрешаването на търговски спорове или практикуват в тази сфера.

Знания и практически умения за водене на преговори и управление на конфликти при търговски спорове.

Всички участници получават удостоверение за участие в специализирано обучение по търговска медиация.

Удостоверение за завършено специализирано надграждащо обучение по търговска медиация, съгласно Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията получават участниците, които:
– Са сертифицирани медиатори;
– Преминали са успешно обучението по търговска медиация. Съгласно Наредбата за успешното преминаване на обучението е необходимо участието на пълното обучение, и полагането на изпит, който се състои от тест и симулирана медиация.

За да завършите успешно обучението е необходимо:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички часове в обучението;
– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмен тест и практически изпит.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание може да Ви бъде издадено удостоверение за участие в курса с отбелязан брой на часовете присъствие.

В случай, че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в гр. Варна. Обучавали сме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.  Обучавани са учители и ученици в рамките на проекта “Училищна медиация“.

Институтът, съвместно с Окръжен съд- Варна организира ежегодно Дните на медиацията във Варна.

Реализираме пилотния за България проект “Училищна медиация- иновативен метод за справяне с проблеми в училището“, съвместно с Регионално управление на образованието- Варна.

През 2017 г. подписахме Меморандум за сътрудничество с Икономически университет- Варна, като съвместно реализираме проекта Медиация в университетските зали.

Съвместно с Асоциацията на българските черноморски общини проведохме поредица от обучения за мястото на медиацията в публичния сектор.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

Таксата на цялото обучение е 290 лева и се заплаща по следния начин:

– При заявяване на обучението /в пет дневен срок/ – 100 лв;
– Остатъка от дължимата такса- не по-късно от 10 дни преди началото на заявеното обучение.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и кафе паузи.

ОТСТЪПКИ:

  1. За повече от 1 представител на организация и студенти: 10 %
  2. За сертифицирани от Институт „Итера“ медиатори: 10 %
  3. Кумулативна отстъпка /по т.1 и т. 2/: 15 %
За да ползвате отстъпката по т. 2, изискайте валиден промо код, като изпратите заявка на следния e-mail: contact@itera.bg

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  • Чрез попълване на електронната форма в сайта ни;
  • Чрез изпращане на формуляр за участие, който можете да получите, като като изпратите е-mail със заглавие Form на e-mail: office@itera-bg.com.

След изпращане на заявката от ваша страна, ще получите потвърждение, че сте включени в обучението.

Плащането може да бъде извършено чрез избран от вас начин, подробно описан в страницата на обучението.

За допълнителна информация: 052 609 178; 052 605 430; 0899 189 158;

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.