290.00 лв.

  • 10, 11, 12 Май 2019 г.

Обучението съчетава психологическите аспекти с преговорните и правните в едно.

Обучението подготвя за: практическо разрешаване на спорове, свързани със семейните отношения, и по-специално за договаряне на последиците при прекратяването им- свързани с децата, и имуществото.

То е със силна практическа насоченост и дава подготовка за преодоляване на семейни конфликти с методите на медиацията.

Обучението е предназначено както за медиатори, които са преминали сертифициращо обучение, така и за специалисти, които все още не са медиатори, но имат интерес към разрешаването на семейни спорове или практикуват в тази сфера- юристи, психолози, терапевти, социални работници, учители и други консултанти.

Всички участници получават удостоверение за участие в специализирано обучение по семейна медиация.

Удостоверение за завършено специализирано надграждащо обучение по семейна медиация съгласно Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията получават участниците, които:

  • Са сертифицирани медиатори;
  • Преминали са успешно обучението по семейна медиация. Съгласно Наредбата за успешното преминаване на обучението е необходимо участието на пълното обучение, и полагането на изпит, който се състои от тест и симулирана медиация.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 290 лв. на участник.

  • При заплащане на таксата до 30 дни преди обучението, записване на повече от 2-ма участници заедно или ако вече сте били обучавани при нас: 250 лв. на участник. /За да използвате отстъпката, въведете следния про мокод при заявяване на обучението: EPF1118/.
  • Таксата за обучението е крайна цена за 1 участник и включва: 3-дневнотo обучение, материали и кафе-паузи.

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  • Чрез попълване на електронната форма в сайта ни;
  • Чрез изпращане на формуляр за участие, който можете да получите, като като изпратите е-mail със заглавие Form на e-mail: office@itera.bg.

След изпращане на заявката от ваша страна, ще получите потвърждение, че сте включени в обучението и проформа фактура, съдържаща необходимите данни, за да генерирате плащане.

За допълнителна информация: 052 609 178; 052 605 430; 0899 189 158;

Нашите обучители

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в гр. Варна. Обучавали сме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.  Обучавани са учители и ученици в рамките на проекта “Училищна медиация“.

Институтът, съвместно с Окръжен съд- Варна организира ежегодно Дните на медиацията във Варна.

Реализираме пилотния за България проект “Училищна медиация- иновативен метод за справяне с проблеми в училището“, съвместно с Регионално управление на образованието- Варна.

През 2017 г. подписахме Меморандум за сътрудничество с Икономически университет- Варна, като съвместно реализираме проекта Медиация в университетските зали.

Съвместно с Асоциацията на българските черноморски общини проведохме поредица от обучения за мястото на медиацията в публичния сектор.