Официално честване на „Дни на медиацията“

ОФИЦИАЛНО ЧЕСТВАНЕ НА ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА ОРГАНИЗАТОРИ: Институт „Итера“, Окръжен съд- Варна, Камара на медиаторите в България и Университетски център по медиация -ИУ-Варна.   Дните на медиацията имат за цел, чрез различни събития да се популяризира медиацията, като най- ефективния начин за извънсъдебно решаване на спорове. През 2023 г.  ще се проведат за осми път. Събитието събира под един покрив представители на държавната и местната власт, представители на съдебните институции, варненска адвокатска колегия, университетската общност, представители от основното и средното образование, неправителствените организации и бизнес организации, медиатори, експерти по преговори и управление на конфликти и др.   Дата на провеждане: 10. 11. 2023 г. Начало: 10.00 ч. Място: Икономически университет- Варна и чрез видеоконферентна връзка.

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

Повече информация можете да откриете на интернет страниците на организаторите

ОРГАНИЗАТОРИ

До старта на събитието остават

Дни
Часове
Минути
Секунди

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ЗАЯВКА ЗА ПРИСЪСТВИЕ