Skip to content

Андрияна Андреева

юрист, доцент в катедра „Правни науки“ при
Икономически университет -Варна и медиатор

Андрияна Андреева

Юрист, доцент в катедра „Правни науки“ при Икономически университет -Варна и медиатор.

Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието, и действащ към Центъра по медиация към Институт “Итера“.

Ръководител на катедра „Правни науки“, директор на Център магистърско обучение в ИУ-Варна и ръководител на Университетски център по медиация (първият в страната, създаден с решение на АС на ИУ-Варна през 2020г.)

Доцент, доктор по право с научни интереси в областта на трудовото право и обществено осигуряване.

Медиаторската й практика е в сферата на: медиация във висшето образование и медиация при трудовоправни спорове.

Автор е на над 100 научни труда, сред които монографични изследвания в областта на трудовото право, статии в национални и международни  юридически и икономически списания, доклади от международни и национални конференции.