Skip to content

адв. Георги Кърджилов

сертифициран медиатор и професионален преговарящ

Адвокат Георги Кърджилов

Сертифициран медиатор и професионален преговарящ.

Вписан медиатор в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Има Магистърски степени по право и бакалавърска степен по международни икономически отношения.

Медиаторската му практика е в сферата на семейната медиация, граждански и търговски спорове.

Практикува в областта на вещното право, облигационното право, дружественото право и търговското право.

Член е на Варненска адвокатска колегия.

Владее английски и немски език.