Skip to content

Любка Стратиева

сертифициран медиатор и професионален преговарящ.

Любка Стратиева

Сертифициран медиатор и професионален преговарящ.

Част е от екипа на Институт „Итера“ при провеждане на сертифициращите обучения за медиатори- по време на симулираните ситуации.

Вписан медиатор в Единния регистър на медиаторите под № 20170516006.

Действащ медиатор към Център по медиация „Итера“ и към Център за медиация към съдилищата от съдебния район на Окръжен съд – Варна от ноември 2019 г.  Юрисконсулт в едно от водещите адвокатски дружества във Варна.

Медиаторска й практика е в сферата на семейната медиация, граждански и търговски спорове.

Има Магистърски степени по право и счетоводство и контрол.

Има професионален опит в банковия сектор и туризма.

Допълнителни умения и специализации- обучения във връзка с прилагане на Общия регламент за защита на личните данни; Водене на преговори с трудни хора; Успешни преговори и тренинги, свързани с умения за продажба;

Владее английски език и немски език.