Задължителната Съдебна Медиация: Какво се Променя за Медиатори, Адвокати и Спорещи

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Въведение
От днес, 01.07.2024 г., в България влезе в сила задължителната съдебна медиация. Това нововъведение е резултат от законови промени, приети на 25.01.2023 г., и ще има значително влияние върху разрешаването на спорове в страната.

Какво Означава Това за Медиатори?
Ако сте медиатор или обмисляте да станете такъв, новата уредба предлага нови възможности и предизвикателства. Медиаторите към съдебните центрове ще трябва да имат юридическо образование и да преминат през специализирано обучение и изпит. Това ще гарантира високото качество на услугите и ще повиши доверието в медиацията като метод за разрешаване на спорове.

Какво Означава Това за Адвокати?
Адвокатите също ще трябва да се адаптират към новите правила. При определени видове спорове, съдът ще задължи страните да участват в процедура по медиация. Това означава, че адвокатите ще трябва да подготвят клиентите си за тази процедура и да ги съветват как най-добре да използват медиацията за постигане на изгодни споразумения.

Какво Означава Това за Спорещи Страни?
За спорещите страни новите правила предлагат възможност за разрешаване на конфликти извън съдебната зала. При спорове за разпределение на съсобственост, изплащане на дялове на съдружници и други, съдът ще задължи страните да участват в първа среща по медиация. При семейни спорове, разводи, родителски права и други, съдът може да задължи страните да участват в процедура по медиация.

Условия за Провеждане на Mедиация
Медиацията ще се провежда само в центрове за медиация към съда и само при медиатори, определени от съдебния център. Процедурата ще бъде безплатна за страните, като разходите ще се покриват от бюджета на съда. Страните ще бъдат задължени да участват добросъвестно и да присъстват на срещи с медиатора.

Как ще Се Преценява Кои Дела да се Насочват към Mедиация?
Съдът ще преценява кои дела са подходящи за медиация, като се съобразява с различни обстоятелства, като трайни отношения между страните, множество дела между тях, високи разходи за производство и други.

Споразумения и Одобрение от Съда
Споразуменията, постигнати в процедура по медиация, ще се сключват в писмена форма и могат да бъдат одобрени като съдебни спогодби. Съдът ще одобрява споразумения, дори и те да включват допълнителни въпроси извън предмета на делото.

Новата уредба на съдебната медиация предоставя възможности за по-бързо, по-ефективно и по-евтино разрешаване на спорове. Ако сте медиатор, адвокат или страна по спор, важно е да разберете как да използвате тези нови правила, за да постигнете най-добрите резултати за вас или вашите клиенти.