Съдържание на обучението
Препоръчана литература
0/1
Сертифициращо обучение за медиатори/ 01
Съдържание

Списъка с препоръчана литература, която ще ти помогне да надградиш усвоените знания и умения е качен като прикачен файл.

Прикачени файлове
ПРЕПОРЪЧАНА ЛИТЕРАТУРА.pdf
Size: 1,73 MB