Институт Итера

Медиацията - ключът към мирно разрешаване на конфликти!

Институт Итера

Институт „Итера“ е водеща организация със 17 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективната комуникация. Нашият опит и експертиза са ключови за успеха на многобройните ни проекти и обучения, насочени към разнообразни целеви групи.

Институт „Итера“ е сертифициран по международна система за управление на качеството за всички дейности, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015. Това гарантира висок стандарт на услугите, които предлагаме, и непрекъснат стремеж към подобряване и усъвършенстване на нашите програми и инициативи.

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

Предстоящи събития

ОТ БЛОГА

Задължителната медиационна среща в Европейските държави: Път към по-ефективно разрешаване на спорове

В последните години  медиацията придобива все по-голяма популярност в Европа като ефективен метод за разрешаване на спорове. Задължителната медиационна среща е част от този процес,

Партньори

Споделено за нас

В последните няколко години Институт „Итера“ и представляваната от мен съдебна институция работим активно, в добра комуникация и партньорство по редица инициативи и проекти, свързани с популяризирането на медиацията в съдебния район. Ценя дълбоко усилията Ви за задълбочаване на сътрудничеството и разширяване на практическите аспекти на взаимодействие между съдии, медиатори и професионалисти от различни обществени сфери.
Ерна Якова
Председател на Районен съд- Варна
Съвместната ни работа с Институт „Итера“ доказа високият професионализъм, отговорното и коректно отношение на екипа и обучителите при реализиране на обученията и събитията, свързани с популяризиране на медиацията в публичния сектор.
Марияна Иванова
Изпълнителен директор на Асоциацията на българските черноморски общини
Реализирането на поредица мащабни събития и обучения в областта на медиацията превръща екипа на Институт „Итера“ в търсен партньор в работата ни за повишаване квалификацията на представителите на малкия и среден бизнес в България.
Николай Петканов
Регионален представител на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Използването на медиаторски техники в бизнеса, утвърждаването на медиацията, като ефективен и успешен метод за извънсъдебно разрешаване на спорове, безспорно са успешни крачки към реализирането на успешни бизнес отношения
Инж. Тодор Тонев
Председател на УС на Черноморски енергиен клъстер