Институт Итера

Ние сме една от най-големите организации, обучаващи медиатори в България.
Имаме 15 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти и воденето на преговори.

sazdatelite.jpg

За нас

Имаме 15 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация. Имаме партньорства и съвместни инициативи с редица мащабни корпоративни, държави, общински и неправителствени организации, осъществяващи дейността си в България и в чужбина.

ОТ БЛОГА

blank

Едно невероятно видео, с което ни изненадаха децата и целия екип на ДГ 23 „Иглика“ Варна, създадено по повод откриването на първия център по медиация в детска градина в България!

Подготвили нещо специално, за да ви разкажем подробно за резултатите, които получихме при провеждане на изследването за влиянието на „Моста на мира“ върху поведението на

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

Copy of Авторска методика за развиван

АКАДЕМИЯ МИРОТВОРЦИ


В рамките на проекта обучаваме деца, ученици, студенти и предагогически специалисти в специализирани умения за ефективна комуникация и разрешаване на конфликти. Създаваме мрежа от Миротворци чрез изграждане центрове по медиация в образователните институции в България- детски градини, училища и университети. Осъществяваме системна промяна в образованието, като изграждаме умения за ефективна комуникация и работещ алгоритъм за управление на конфликти.

Екип

Партньори

Споделено за нас

В последните няколко години Институт „Итера“ и представляваната от мен съдебна институция работим активно, в добра комуникация и партньорство по редица инициативи и проекти, свързани с популяризирането на медиацията в съдебния район. Ценя дълбоко усилията Ви за задълбочаване на сътрудничеството и разширяване на практическите аспекти на взаимодействие между съдии, медиатори и професионалисти от различни обществени сфери.
Ерна Якова
Председател на Районен съд- Варна
Съвместната ни работа с Институт „Итера“ доказа високият професионализъм, отговорното и коректно отношение на екипа и обучителите при реализиране на обученията и събитията, свързани с популяризиране на медиацията в публичния сектор.
Марияна Иванова
Изпълнителен директор на Асоциацията на българските черноморски общини
Реализирането на поредица мащабни събития и обучения в областта на медиацията превръща екипа на Институт „Итера“ в търсен партньор в работата ни за повишаване квалификацията на представителите на малкия и среден бизнес в България.
Николай Петканов
Регионален представител на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Използването на медиаторски техники в бизнеса, утвърждаването на медиацията, като ефективен и успешен метод за извънсъдебно разрешаване на спорове, безспорно са успешни крачки към реализирането на успешни бизнес отношения
Инж. Тодор Тонев
Председател на УС на Черноморски енергиен клъстер
0
Години опит
0 +
проведени медиации
0 +
проведени консултации