Нашият Екип

Нашите обучители

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.

Обучаваме деца, ученици и педагогически специалисти в рамките на проекта “Академия Миротворци“– За образование без агресия.

Съвместно с Окръжен съд- Варна организираме ежегодно Дните на медиацията.

Институт „Итера“ е учредител и член на Камара на медиаторите в България.

Нашите медиатори

Център за медиация „Итера“ е част от структурата на Институт „Итера“.

Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Обединяваме правоспособни медиатори с опит в различни области.

Нашата цел е да предоставяме компетентно и качествено съдействие при разрешаване на спорове. Да популяризираме добронамереното и ефективно разрешаване на конфликти чрез медиация. Да изградим култура на общуване, в която хората проявяват толерантност и решават споровете си добронамерено.

Правни консултанти

Консултантски център „Итера“ е част от организационната структура на Институт „Итера“.

Ние имаме 15 годишен опит в областта на правното консултиране и съдействие при воденето на преговори.

Осъществяваме представителство на територията на цялата страна. Екипът ни обединява юристи и адвокати в различни области на квалификация.

Услугите, които предлагаме са основно в областта на корпоративното консултиране.

Предлагаме възможност за извънсъдебно разрешаване на спорове от правоспособни медиатори- Институт „Итера“ е една от най-големите организации за обучение на медиатори в България.