Нашият Екип

Нашите обучители

Екипът на Институт „Итера“ е съставен от висококвалифицирани и опитни професионалисти, посветени на медиацията и управлението на конфликти. С гордост можем да заявим, че нашият екип е обучил над 3000 професионалисти от цялата страна.

Нашите Специалисти

Нашите медиатори и обучители имат дългогодишен опит и специализации в различни области. Те са не само експерти в своите сфери, но и хора с дълбоко разбиране за важността на миротворчеството и ефективната комуникация.

Нашата Роля в Общността

Ние активно участваме в развитието на медиацията като професия и метод за разрешаване на конфликти в България. Чрез нашите инициативи и партньорства ние работим за популяризирането и утвърждаването на медиацията като ефективен инструмент за мирно разрешаване на спорове.

Нашите медиатори


Ние обединяваме правоспособни медиатори с богат опит в различни области. Всеки от нашите медиатори е специализиран в определени сфери на медиацията, което ни позволява да предоставим компетентно и качествено съдействие при разрешаването на разнообразни видове спорове.


ОБЛАСТИ НА ЕКСПЕРТИЗА

Семейна Медиация: Помагаме на семейства да разрешат въпроси свързани с родителски права, издръжка, разделяне на имущество и други.

Търговска Медиация: Работим с бизнес партньори за разрешаване на търговски спорове, договорни отношения и други бизнес конфликти.

Медиация при трудови спорове: Подпомагаме работодатели и служители при разрешаване на трудови спорове и конфликти на работното място.

Медиация в образованието: Съдействаме на учебни заведения при разрешаването на конфликти между ученици, учители и родители.

Медиация в здравеопазването: Разрешаване на конфликти между пациенти, лекари, здравни заведения и други заинтересовани страни


ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАШИТЕ МЕДИАТОРИ

Опит и Професионализъм: Със 17 години опит, нашите медиатори са сред най-добрите специалисти в България.