Всички обучения

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 400 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на държавни и общински администрации, неправителствени организации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.

Обучаваме деца, ученици, студенти и педагогически специалисти в рамките на проекта “Академия Миротворци“– За образование без агресия.

КАТАЛОГ Обучения

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИНГИ