Сертифициращо обучение за обучители на ученици – медиатори по методиката на Aкадемия Mиротворци

48 часа

Времетраене

11

учебни материали

видео материали

Да

сертификат

За обучението

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ – МЕДИАТОРИ ПО МЕТОДИКАТА НА АКАДЕМИЯ МИРОТВОРЦИ

Програмата на обучението цели запознаване с авторска методика на Институт ‘Итера’ за изграждане на емоционални компетентности, себепознание, саморегулация, умения за общуване, умения за управление на конфликти и подобряване на комуникацията и микроклимата в училище с помощта на ученици – медиатори.

Обучението включва презентиране и информиране относно:

– Концепция за медиация в образованието;
– Основни стилове на учене;
– Приложение на обучението за ученици – медиатори;
– Специфика на развитието на емоционални компетентности;
– Споделяне на опит от образователни институции, които работят по методиката – Умения за изграждане на групова динамика.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Хореографи; Логопеди; Ръководители на направление ‘Информационни и комуникационни технологии’; Педагогически съветници;

Брой кредити: 3

Начин на завършване на обучението: Тестова проверка; Практически изпит;

Форма на обучение: Частично присъствена

Часове присъствена част: 24

Часове синхронно в електронна среда: 0

Часове неприсъствена част: 24

Одобрено със Заповед: РД09-3554/ 13.07.2022 от 25-07-2022г.;

 

ПРОГРАМА

Сертификат

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмен тест и практически изпит.

В случай че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

За обучението се издава сертификат за участие.

Брой квалификационни кредити: 3

Обучители

1-copy-2-300x300-1.jpeg

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4.jpeg

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.

Запитване за обучение