Сертифициращо обучение за обучители на ученици – медиатори по методиката на Aкадемия Mиротворци

48 часа

Времетраене

11

учебни материали

видео материали

Да

сертификат

Безплатно
Free access this course
Безплатно
Free access this course

За обучението

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ – МЕДИАТОРИ ПО МЕТОДИКАТА НА АКАДЕМИЯ МИРОТВОРЦИ

Програмата на обучението цели запознаване с авторска методика на Институт ‘Итера’ за изграждане на емоционални компетентности, себепознание, саморегулация, умения за общуване, умения за управление на конфликти и подобряване на комуникацията и микроклимата в училище с помощта на ученици – медиатори.

Обучението включва презентиране и информиране относно:

– Концепция за медиация в образованието;
– Основни стилове на учене;
– Приложение на обучението за ученици – медиатори;
– Специфика на развитието на емоционални компетентности;
– Споделяне на опит от образователни институции, които работят по методиката – Умения за изграждане на групова динамика.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Хореографи; Логопеди; Ръководители на направление ‘Информационни и комуникационни технологии’; Педагогически съветници;

Брой кредити: 3

Начин на завършване на обучението: Тестова проверка; Практически изпит;

Форма на обучение: Частично присъствена

Часове присъствена част: 24

Часове синхронно в електронна среда: 0

Часове неприсъствена част: 24

Одобрено със Заповед: РД09-3554/ 13.07.2022 от 25-07-2022г.;

 

ПРОГРАМА

Сертификат

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмен тест и практически изпит.

В случай че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

За обучението се издава сертификат за участие.

Брой квалификационни кредити: 3

Обучители

1-copy-2-300x300-1.jpeg

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4.jpeg

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.

Запитване за обучение