Банков превод

Плащането се извършва чрез банков превод на сумата, посочена в проформа факурата или фактура, която е изпратена на електронен адрес след получаване на заявката от ваша страна.

Плащането следва да се извърши по следната банкова сметка в лева: „Итера Холдинг“ ЕООД, Банка: Алианц Банк България, IBAN: BG68BUIN95611000561851, BIC: BUINBGSF

В офисa на Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове "Итера"

В офиса ни се приемат плащания в брой.

Адрес: гр. Варна, ул. „Славянска“ 12