Начин на плащане

Банков превод

Плащането се извършва чрез банков превод на сумата, посочена в проформа факурата или фактура, която е изпратена на електронен адрес след получаване на заявката от ваша страна.

Плащането следва да се извърши по следната банкова сметка в лева:

„ИНСТИТУТ ИТЕРА“ ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк България
IBAN: BG71UNCR70001524126424
BIC: UNCRBGSF

В офисa на Институт „Итера“

В офиса ни се приемат плащания в брой и с ПОС терминал.

Адрес: гр. Варна, ул. „Лоза“ 12