Индивидуални и групови супервизии

ПРОФЕСИОНАЛНА ИНДИВИДУАЛНА СУПЕРВИЗИЯ

Индивидуалната супервизия е насочена към практикуващи медиатори, като се разглеждат конкретни случаи от тяхната практика.

Ключовата полза от супервизиите е възможност за разглеждане на различни подходи и интервенции за работа по случая, работа по конкретни заявки на различните етапи на процедурата и преработка на субективните преживявания на медиатора/ите.

Супервизията се извършва по предварителна заявка на медиатора/ център по медиация, като предварително се уточняват базови въпроси, свързани с темата на супервизията, специфика на процедурата (напр. семейна медиация) и предпочитания за супервизор.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПОВА СУПЕРВИЗИЯ

Груповата супервизия е насочена към практикуващи медиатори/ центрове по медиация, като се разглеждат конкретни случаи или въпрос от практиката на един от участниците в групата. При този тип супервизии, груповата динамика е допълнителен ценен ресурс, който дава възможност за допълнителна професионална подкрепа от останалите участници, replica watches споделяне на общи преживявания и въпроси, както и среща с различни подходи за справяне в сходни ситуации. Супервизията се извършва по предварителна заявка на медиатора / център по медиация, като предварително се уточняват базови въпроси, свързани с темата на супервизията, специфика на процедурата (напр. семейна медиация) и предпочитания за супервизор.