Въвеждане на медиацията в организацията ви

ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕДИАЦИЯТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА ВИ www.swissetareplica.com

Ние можем да ви помогнем при създаването на Център за медиация във вашата организация, или за въвеждането на процедурата като иновативен подход за доброволно разрешаване на конфликти.