Събития

Чрез организираните от нас събития допринасяме за създаването на условия за развитие на медиацията в България. clone watches Популяризираме добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове.

Организираме и провеждаме

Обучения

Семинари

Конференции

Представяния

Кръгли маси

Създаваме партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация и бизнес среди.

Изминали събития