III Национална научна конференция „Медиацията в различните обществени сфери“

blank

 

III НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „МЕДИАЦИЯТА В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ“

Организатори: Институт „Итера“, Университетски център по медиация-ИУ-Варна, Камара на медиаторите в България

 

Дата на провеждане: 11.05.2023 г.

Място:  Зала 1 на Икономически Университет – Варна и чрез видеоконферентна връзка.

Настоящата национална конференция е традиционен, утвърден с годините повод за среща на медиатори, магистрати, учени и представители на различни обществени сфери, като се надяваме тя да създаде и провокира интересни дискусии и предложи варианти, които да съдействат за решаване на въпроси касаещи ефективното приложение на медиацията в различните сфери на обществото.

Предвид международния си формат, участието във форума може да бъде присъствено или дистанционно, като на участниците ще бъде предоставена възможност за различни начини на представяне, дискутиране и споделяне на опит и експертиза. Линкът за видеоконферентна връзка, ще бъде изпратен своевременно на всички лица, които са заявили участието си дистанционно /онлайн/.

 

Тематични направления:

  • Медиация в образованието
  • Медиация в здравеопазването
  • Медиация в съдебната система
  • Медиация в публичния сектор

 

Такса за участие не се дължи.

 

В края на форума ще бъде изготвен анализ на база изнесените доклади и обсъжданията. Той ще бъде изпратен до институциите, свързани с обществените сфери, в които медиацията се прилага: Министерство на правосъдието; Министерство на образованието; Регионални управления на образованието; Омбудсман на РБългария; Община Варна; Областна администрация – Варна; Адвокатска колегия- Варна. Съдилища – районни, окръжни и апелативни, към които има създадени центрове по медиация. Медиатори, организации, обединяващи медиатори; организации, обучаващи медиатори. Неправителствени организации, реализиращи проекти в областта на медиацията. Университети, училища и др.

 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

Повече информация можете да откриете на интернет страниците на организаторите

ОРГАНИЗАТОРИ

До старта на събитието остават

Дни
Часове
Минути
Секунди

ATTENDANCE REQUEST

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ЗАЯВКА ЗА ПРИСЪСТВИЕ