Кои сме ние

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 17 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 400 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на държавни и общински администрации, неправителствени организации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.

Обучаваме деца, ученици и педагогически специалисти в рамките на проекта “Академия Миротворци“– За образование без агресия.

Съвместно с Окръжен съд- Варна организираме ежегодно Дните на медиацията.

Реализирахме пилотния за България проект “Училищна медиация- иновативен метод за справяне с проблеми в училището“, съвместно с Регионално управление на образованието- Варна.

През 2017 г. подписахме Меморандум за сътрудничество с Икономически университет- Варна, като съвместно реализираме проекта Медиация в университетските зали. По наша методика беше създаден първият университетски център по медиация в България.

Съвместно с Асоциацията на българските черноморски общини провеждаме поредица от обучения за мястото на медиацията в публичния сектор.

Имаме партньорства и съвместни инициативи с редица мащабни държавни, общински и неправителствени организации, осъществяващи дейността си в България и в чужбина.

Институт „Итера“ е сертифициран по международна система за управление на качеството за всички дейности, в съотвествие с изискванията на ISO 9001:2015.

Целите на итера

Развитие

Да допринасяме за създаването на условия за развитие на медиацията в България

Популяризиране

Да популяризираме извънсъдебните способи за разрешаване на спорове

Извънсъдебното разрешаване

Да популяризираме добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове

Подкрепа на НПО

Да осъществяваме методическа и консултантска подкрепа на неправителствените организации

Партньорства

Да изграждаме и подпомагаме партньорства на различни нива

Сътрудничество

Да осъществяваме сътрудничество с публични национални и международни институции

КАК ПОСТИГАМЕ ЦЕЛИТЕ СИ?

Разрешаваме спорове чрез медиация;

Популяризираме медиацията като ефективен, бърз и икономичен извънсъдебен способ за разрешаване на спорове

Разрешаваме правни спорове и преодоляваме конфликти посредством други алтернативни способи

Организираме и провеждаме обучения, семинари и други

Предоставяме консултации, извършваме изследвания, анализи и други

Реализираме медийни кампании

Подготвяме, издаваме и разпространяваме печатни и онлайн материали

Организираме и провеждаме конференции, представяния, семинари, кръгли маси и други

Създаваме партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация и бизнес среди

Института е сертифициран по международна система за управление на качеството за всички дейности, в съотвествие с изискванията на ISO 9001:2015

blank