Кои сме ние

Ние сме Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“. Институтa e регистриран през 2007 г. под ф.д. № 2293 на Варненски окръжен съд.

Нашите цели:

 • Да допринасяме за създаването на условия за развитие на медиацията в България;
 • Да популяризираме извънсъдебните способи за разрешаване на спорове;
 • Да популяризираме добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове;
 • Да осъществяваме методическа и консултантска подкрепа на неправителствените организации;
 • Да изграждаме и подпомагаме партньорства на различни нива;
 • Да осъществяваме сътрудничество с публични национални и международни институции.

Института постига целите си със следните средства:

 • Организираме и провеждаме обучения, семинари и други;
 • Предоставяме консултации, извършваме изследвания, анализи и други;
 • Реализираме медийни кампании;
 • Подготвяме, издаваме и разпространяваме печатни и онлайн материали;
 • Организираме и провеждаме конференции, представяния, семинари, кръгли маси и други;
 • Създаваме партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация и бизнес среди.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в гр. Варна. Обучавали сме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.  Обучавани са учители и ученици в рамките на проекта “Училищна медиация“.

Институтът, съвместно с Окръжен съд- Варна организира ежегодно Дните на медиацията във Варна.

Реализираме пилотния за България проект “Училищна медиация- иновативен метод за справяне с проблеми в училището“, съвместно с Регионално управление на образованието- Варна.

През 2017 г. подписахме Меморандум за сътрудничество с Икономически университет- Варна, като съвместно реализираме проекта Медиация в университетските зали.

Съвместно с Асоциацията на българските черноморски общини проведохме поредица от обучения за мястото на медиацията в публичния сектор.

Института е сертифициран по международна система за управление на качеството за всички дейности, в съотвествие с изискванията на ISO 9001:2015

СТРУКТУРА

Към Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове функционират следните центрове:

Център за медиация

Обединяваме правоспособни медиатори с опит в различни области. Предоставяме компетентно и качествено съдействие при разрешаване на спорове- чрез медиация и посредством други алтернативни способи.

Център за обучение на медиатори

Регистрирани сме като обучителна организация към Министерство на правосъдието. Провеждаме Сертифициращи обучения за медиатори, в съответствие с изискванията, предвидени в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

Обучения за личностно развитие

Нашите обучения са създадени по най-добрите методи в обученията за личностно развитие по света. Нашата цел е да развиваме потенциала по нов начин, извличайки на повърхността умения, които са били скрити, а понякога неподозирани.

Консултантски център “Итера”

Като лични консултанти, ви подпомагаме при преговори, медиация, при арбитражни или съдебни производства. Можем да ви помогнем при създаването на Център за медиация във вашата организация, или за въвеждането на процедурата като иновативен подход за доброволно разрешаване на конфликти.

ПАРТНЬОРИ

Част от дейностите на Института осъществяваме съвместно с институции и организации, работещи в различни обществени сфери.

Регионално управление на образованието – гр. Варна – Виж Меморандум за сътрудничество

Икономически университет- Варна – Виж Меморандум за сътрудничество

Асоциация на Българските черноморски общини – Виж Меморандум за сътрудничество

Община Варна, Дирекция “Образование и младежки дейности” – Виж Подкрепящо писмо

Агенция за малки и средни предприятия- гр. Варна – Виж Подкрепящо писмо

Българска търговско- промишлена палата – гр. Варна – Виж Подкрепящо писмо

Junior Achievment Bulgaria