Кои сме ние

Институт „Итера“ е водеща организация със 17 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективната комуникация. Нашият опит и експертиза са ключови за успеха на многобройните ни проекти и обучения, насочени към разнообразни целеви групи.

 

ЕКИП И ПОСТИЖЕНИЯ

• Обучение на Медиатори: Обучили сме над 90% от медиаторите в североизточна България и над 3000 специалисти от цялата страна. Нашите програми за обучение са доказали своята ефективност и качество, подготвяйки професионалисти, които успешно прилагат наученото в своята практика.

• Обучение на Висши Мениджъри и Администратори: Работим с висши мениджъри, представители на държавни и общински администрации, неправителствени организации и търговски дружества. Целта ни е да подобрим уменията им за ефективно управление на конфликти и водене на преговори.

Проект „Академия Миротворци“: Обучаваме деца, ученици и педагогически специалисти в рамките на проекта “Академия Миротворци“ – инициатива, насочена към образование без агресия и изграждане на умения за миротворчество.

 

ИНИЦИАТИВИ И ПАРТНЬОРСТВА

• Дни на Медиацията: Съвместно с Окръжен съд – Варна, организираме ежегодно Дните на медиацията- събитие, което събира професионалисти от различни области, за да обсъдят и популяризират медиацията като ефективен метод за разрешаване на конфликти.

• Училищна Медиация: Реализирахме пилотния за България проект, съвместно с Регионално управление на образованието – Варна за приложение на медиацията в образователна среда. 

• Медиация в Университетите: През 2017 г. подписахме Меморандум за сътрудничество с Икономически университет – Варна и съвместно реализираме проекта „Медиация в университетските зали“. По наша методика беше създаден първият университетски център по медиация в България.

Обучения в Публичния Сектор: Съвместно с Асоциацията на българските черноморски общини, провеждаме поредица от обучения за мястото на медиацията в публичния сектор, насочени към подобряване на комуникацията и управлението на конфликти в обществените институции.

 

НАШИТЕ ПАРТНЬОРСТВА

Институт „Итера“ има установени партньорства и съвместни инициативи с редица мащабни държавни, общински и неправителствени организации, както в България, така и в чужбина. Нашата мисия е да разпространим практиките на медиация и управление на конфликти, като създаваме устойчиви и мирни решения за всички.

 

СЕРТИФИКАЦИЯ И КАЧЕСТВО

Институт „Итера“ е сертифициран по международна система за управление на качеството за всички дейности, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015. Това гарантира висок стандарт на услугите, които предлагаме, и непрекъснат стремеж към подобряване и усъвършенстване на нашите програми и инициативи.

 

Института е сертифициран по международна система за управление на качеството за всички дейности, в съотвествие с изискванията на ISO 9001:2015