АКАДЕМИЯ МИРОТВОРЦИ

За образование без агресия!

За проекта

АКАДЕМИЯ „МИРОТВОРЦИ“

Академия Миротворци е проект на Институт „Итера“.

Ние вярваме, че изграждайки мрежа от Миротворци на територията на цяла България, на всички образователни нива /детски градини, училища и университети/ ще се случи онази качествена и системна промяна в образованието, която ще повлияе пряко на тенденциите за повишаваща се агресия в обществото ни като цяло.

За да се изгради култура на мира, светът се нуждае от емоционално интелигентни личности и именно детската градина, училището, университета са най-подходящото място те да бъдат създадени.

Ние вярваме, че може да се постигне мир чрез образование. Всичко което правим е с ясна практическа насоченост. Преминавайки през обученията ни, децата, учениците, студентите и учителите излизат с реални умения да се справят с конфликти в средата си.

КАК ПОМАГАМЕ

Създадохме собствена процедура за създаване и функциониране на центровете по медиация в образователните институции. Успяхме да изградим работеща еко система за ефективно управление на конфликти.

Обучаваме деца, ученици, студенти и предагогически специалисти в специализирани умения за ефективна комуникация и разрешаване на конфликти.

Ние вярваме, че медиацията има едно голямо, много значимо предимство- и то е ориентиране от виновния към промяна в системата.

Уменията на медиатора са умения на съвременният лидер- ефективната комуникация, управлението на конфликти и воденето на преговори. Придобиването на тези умения в ранна възраст става част от изграждането на личността. Личност, която започва да комуникира с другите по различен начин- разбирайки отсрещния, търсейки причините за дадена реакция. А това променя общуването като цяло и този модел на поведение се пренася – в семейството, в класа, в училище, в университета, в приятелския кръг.

Мечтаем си образователните институции в България да създават условия за изграждане на емоционално интелигентни и хармонични личности, чиято енергия е насочена в посока да развиват своя потенциал. Вярваме, че агресията е един от основните въпроси за решаване днес и подходът би следвало да бъде мащабно приложено решение с ясен и тестван алгоритъм, който да съдържа всички аспекти на развите на проблема- предвиждайки не само действия, свързани с последствията, но и ясни отговори на въпроса „Какво да направим, за да не се стига до там?“

И така, един по един променяйки своя собствен микро свят, миркоклимата в детската градина, училище и университета променяме и обществото ни.

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Започнахме с 20 пилотни училища на територията на област Варна. Обучихме близо 150 деца – миротворци и близо 100 педагогически специалисти.

Съвместно с Икономически университет- Варна създадохме първият университетски център по медиация в България.

През 2021 г. за първи път в България въведохме медиацията и в детската градина.

Създадохме собствена процедура за създаване и функциониране на центровете по медиация. Успяхме да изградим работеща еко система за ефективно управление на конфликти.

Ето защо срещнахме подкрепата на много образователни институции, които припознаха решението ни като ефективно и реално променящо средата.

Обучения

Консултации

Авторски продукти

Наръчници

Авторски продукти

Представените продукти са част от авторската методика на Институт “Итера” за прилагане на медиацията в образованието в рамките на проекта “Академия Миротворци”- за образование без агресия!

ОТ БЛОГА

Церемония по връчване на наградите на победителите в конкурса за есе на тема „МЕДИАЦИЯТА В МОИТЕ ПРЕДСТАВИ“

Организатори:  Институт „Итера“, Университетски център по медиация – ИУ-Варна и Окръжен съд – Варна Уважаеми приятели, участници и партньори, С радост Ви каним да се

СЪЗДАТЕЛИТЕ

Ние сме Лили и Вени и сме създатели на Проекта „Академия Миротворци“.

Ние вярваме, че за да изградим култура на мира, светът се нуждае от емоционално интелигентни личности и именно детската градина, училището и университета са най-подходящите мяста те да бъдат създадени.

Лили е юрист. Още като студент правото я среща с медиацията, която се превръща в нейно призвание. Днес като медиатор помага за разрешаването на спорове в различни области. Обучава и сертифицира други специалисти в медиация и преговори.

Вени е психотерапевт. В медиацията открива ценен инструмент, с който да надгради работата си с деца и семейства в риск. Обучава деца и възрастни в медиаторски техники и емоционална интелигентност.

Споделено за нас

В последните няколко години Институт „Итера“ и представляваната от мен съдебна институция работим активно, в добра комуникация и партньорство по редица инициативи и проекти, свързани с популяризирането на медиацията в съдебния район. Ценя дълбоко усилията Ви за задълбочаване на сътрудничеството и разширяване на практическите аспекти на взаимодействие между съдии, медиатори и професионалисти от различни обществени сфери.
Ерна Якова
Председател на Районен съд- Варна
Съвместната ни работа с Институт „Итера“ доказа високият професионализъм, отговорното и коректно отношение на екипа и обучителите при реализиране на обученията и събитията, свързани с популяризиране на медиацията в публичния сектор.
Марияна Иванова
Изпълнителен директор на Асоциацията на българските черноморски общини
Реализирането на поредица мащабни събития и обучения в областта на медиацията превръща екипа на Институт „Итера“ в търсен партньор в работата ни за повишаване квалификацията на представителите на малкия и среден бизнес в България.
Николай Петканов
Регионален представител на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Използването на медиаторски техники в бизнеса, утвърждаването на медиацията, като ефективен и успешен метод за извънсъдебно разрешаване на спорове, безспорно са успешни крачки към реализирането на успешни бизнес отношения
Инж. Тодор Тонев
Председател на УС на Черноморски енергиен клъстер
0
Години опит
0 +
проведени медиации
0 +
проведени консултации

Регистрация за бюлетин

Партньори/Спонсори

Mоже да подкрепите дейността на Академия Миротворци по няколко начина: като станете спонсор/ партньор на учебна програма/събитие, като направите дарение или като станете медиа партньор на наши проекти и инициативи.
Благодарим ви!

Медиа партньори

Нашите медийни партньори работят съвместно с нас, като използват своите канали за реклама и популяризиране на нашите проекти и събития.

Партньори

Партньор може да бъде фирма или доставчик на услуги, които допринасят към дейността на Институт Итера, използвайки специфичните възможности и активи на организацията си.

Спонсори

Станете наш спонсор, за да постигнете силен и измерим социален ефект по финансово ефективен начин.