АКАДЕМИЯ МИРОТВОРЦИ

За образование без агресия!

blank

За проекта

АКАДЕМИЯ „МИРОТВОРЦИ“

Академия Миротворци е проект на Институт „Итера“.

Ние вярваме, че изграждайки мрежа от Миротворци на територията на цяла България, на всички образователни нива /детски градини, училища и университети/ ще се случи онази качествена и системна промяна в образованието, която ще повлияе пряко на тенденциите за повишаваща се агресия в обществото ни като цяло.

За да се изгради култура на мира, светът се нуждае от емоционално интелигентни личности и именно детската градина, училището, университета са най-подходящото място те да бъдат създадени.

Ние вярваме, че може да се постигне мир чрез образование. Всичко което правим е с ясна практическа насоченост. Преминавайки през обученията ни, децата, учениците, студентите и учителите излизат с реални умения да се справят с конфликти в средата си.

КАК ПОМАГАМЕ

blank
blank

Създадохме собствена процедура за създаване и функциониране на центровете по медиация в образователните институции. Успяхме да изградим работеща еко система за ефективно управление на конфликти.

Обучаваме деца, ученици, студенти и предагогически специалисти в специализирани умения за ефективна комуникация и разрешаване на конфликти.

Ние вярваме, че медиацията има едно голямо, много значимо предимство- и то е ориентиране от виновния към промяна в системата.

Уменията на медиатора са умения на съвременният лидер- ефективната комуникация, управлението на конфликти и воденето на преговори. Придобиването на тези умения в ранна възраст става част от изграждането на личността. Личност, която започва да комуникира с другите по различен начин- разбирайки отсрещния, търсейки причините за дадена реакция. А това променя общуването като цяло и този модел на поведение се пренася – в семейството, в класа, в училище, в университета, в приятелския кръг.

Мечтаем си образователните институции в България да създават условия за изграждане на емоционално интелигентни и хармонични личности, чиято енергия е насочена в посока да развиват своя потенциал. Вярваме, че агресията е един от основните въпроси за решаване днес и подходът би следвало да бъде мащабно приложено решение с ясен и тестван алгоритъм, който да съдържа всички аспекти на развите на проблема- предвиждайки не само действия, свързани с последствията, но и ясни отговори на въпроса „Какво да направим, за да не се стига до там?“

И така, един по един променяйки своя собствен микро свят, миркоклимата в детската градина, училище и университета променяме и обществото ни.

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Започнахме с 20 пилотни училища на територията на област Варна. Обучихме близо 150 деца – миротворци и близо 100 педагогически специалисти. Съвместно с Икономически университет- Варна създадохме първият университетски център по медиация в България. През 2021 г. за първи път в България въведохме медиацията и в детската градина. Създадохме собствена процедура за създаване и функциониране на центровете по медиация. replica rolex gmt master Успяхме да изградим работеща еко система за ефективно управление на конфликти. Ето защо срещнахме подкрепата на много образователни институции, които припознаха решението ни като ефективно и реално променящо средата.

Обучения

Консултации

Авторски продукти

Наръчници

Авторски продукти

Представените продукти са част от авторската методика на Институт “Итера” за прилагане на медиацията в образованието в рамките на проекта “Академия Миротворци”- за образование без агресия!

ОТ БЛОГА

blank

На прага на новата учебна година сме щастливи, че една от водещите теми е все по-активното приложение на Медиацията в училище.

По покана на Регионално управление на образованието-Варна, заедно с над 120 директори на училища в област Варна и нас 10 експерти от РУО, обсъдихме постигнатите

blank

На 27 април, съвместно с РУО-Варна, представихме резултатите от съвместната ни работа при въвеждането на медиацията в 6 детски градини в област Варна.

С радост споделяме отзиви от изминалото ни събитие, на което разказахме за резултатите от пилотното приложение на медиацията в шест детски градини в България. Вероятно

СЪЗДАТЕЛИТЕ

Ние сме Лили и Вени и сме създатели на Проекта „Академия Миротворци“.

Ние вярваме, че за да изградим култура на мира, светът се нуждае от емоционално интелигентни личности и именно детската градина, училището и университета са най-подходящите мяста те да бъдат създадени.

Лили е юрист. Още като студент правото я среща с медиацията, която се превръща в нейно призвание. Днес като медиатор помага за разрешаването на спорове в различни области. Обучава и сертифицира други специалисти в медиация и преговори.

Вени е психотерапевт. В медиацията открива ценен инструмент, с който да надгради работата си с деца и семейства в риск. Обучава деца и възрастни в медиаторски техники и емоционална интелигентност.

blank

Споделено за нас

В последните няколко години Институт „Итера“ и представляваната от мен съдебна институция работим активно, в добра комуникация и партньорство по редица инициативи и проекти, свързани с популяризирането на медиацията в съдебния район. Ценя дълбоко усилията Ви за задълбочаване на сътрудничеството и разширяване на практическите аспекти на взаимодействие между съдии, медиатори и професионалисти от различни обществени сфери.
Ерна Якова
Председател на Районен съд- Варна
Съвместната ни работа с Институт „Итера“ доказа високият професионализъм, отговорното и коректно отношение на екипа и обучителите при реализиране на обученията и събитията, свързани с популяризиране на медиацията в публичния сектор.
Марияна Иванова
Изпълнителен директор на Асоциацията на българските черноморски общини
Реализирането на поредица мащабни събития и обучения в областта на медиацията превръща екипа на Институт „Итера“ в търсен партньор в работата ни за повишаване квалификацията на представителите на малкия и среден бизнес в България.
Николай Петканов
Регионален представител на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Използването на медиаторски техники в бизнеса, утвърждаването на медиацията, като ефективен и успешен метод за извънсъдебно разрешаване на спорове, безспорно са успешни крачки към реализирането на успешни бизнес отношения
Инж. Тодор Тонев
Председател на УС на Черноморски енергиен клъстер
0
Години опит
0 +
проведени медиации
0 +
проведени консултации

Регистрация за бюлетин

Партньори/Спонсори

Mоже да подкрепите дейността на Академия Миротворци по няколко начина: като станете спонсор/ партньор на учебна програма/събитие, като направите дарение или като станете медиа партньор на наши проекти и инициативи.
Благодарим ви!

Медиа партньори

Нашите медийни партньори работят съвместно с нас, като използват своите канали за реклама и популяризиране на нашите проекти и събития.

Партньори

Партньор може да бъде фирма или доставчик на услуги, които допринасят към дейността на Институт Итера, използвайки специфичните възможности и активи на организацията си.

Спонсори

Станете наш спонсор, за да постигнете силен и измерим социален ефект по финансово ефективен начин.