33 Карти с емоции

Авторска методика на Институт „Итера“- част от проекта „Академия Миротворци“- За образование без агресия!

+ Ръководство за развитие на емоционалната интелигентност

+ Допълнителни дигитални ресурси

 

40,99 лв.

При срещата си с нашите герои, децата се запознават с 33 емоционални състояния, при които Александър пресъздава 7-те емоции от базовия емоционален регистър, а София 26 нюанса на разширения му спектър. Водени от новите си приятели, децата се учат каква е разликата между чувства и емоции и защо е важно да ги разпознаваме.

Потапяйки ги в различни симулирани ситуации, децата се учат да изграждат здравословни стратегии за справяне с целия спектър на емоциите. Развиват нови умения за ефективно общуване с околните и за справяне в конфликтни ситуации.

Авторската ни методика е част от проекта Академия Миротворци- за образование без агресия.

Съобразена е с възрастовите специфики и потребности на децата. Разработена е в съответствие със съвременните психотерапевтични подходи и е насочена към развитие на емоционални компетентности.

Картите с емоции са подходящи за приложение както при групови занимания (детски градини, училища, психологични и логопедични практики и др.) така и у дома, в семейна среда.

Предимства

Себепознание

Саморегулация

Умения за общуване

Умения за справяне с конфликти

Развиване на емпатия

Подходящо за употреба от

Галерия