Мост на Мира

Обучителен ресурс, който цели да изгради здравословни стратегии за справяне в конфликтни ситуации у деца в предучилищна възраст.

„Мост на мира“ превежда децата през етапите на процедурата по медиация под формата на игра, като им дава възможност да достигнат до творчески решения, които удовлетворяват всички участници- т.нар. WIN – WIN стратегия.

95,00 лв.

Обучителен ресурс, който цели да изгради здравословни стратегии за справяне в конфликтни ситуации у деца в предучилищна и начална училищна възраст.

„Мост на мира“ превежда децата през етапите на процедурата по медиация под формата на игра, като им дава възможност да достигнат до творчески решения, които удовлетворяват всички участници- т.нар. WIN – WIN стратегия.

Етапите на медиацията са доказно ефективен алгоритъм за намиране на решения, като изгражда у децата критично мислене, ефективни стратегии за справяне в трудни ситуации и насърчава комуникативните им умения.

Играта е подходяща за приложение в детските градини или центрове за работа с деца, където конфликтите между децата са ежедневие, а изграждането на умения за комуникация и справяне с конфликти са сигурна инвестиция в бъдещи емоционално интелигентни личности.

Всеки комплект съдържа „Мост на мира“ под формата на комфортно за употреба и съхранение килимче, знак на мира електронен вариант и книжка с инструкции в електронен вариант, в която ще откриете правилата на играта и много идеи как да насърчите намирането на решение във всяка ситуация.

Подходящо за употреба от: