Сертифициращо обучение за медиатори

60 часа

Времетраене

30

учебни материали

2

видео материали

Да

сертификат

750 лв.

ЦЕНА: 750 лв.

Безплатно
Free access this course
Безплатно
Free access this course

За обучението

Сертифициращо обучение за медиатори

 

Ниво 1: 3 дни

Ниво 2: 3 дни

Онлайн подготовка: 18 акад. часа /през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Брой кредити: 3

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОБУЧЕНИЕТО

Този курс представлява практическо обучение за медиатори. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от процедури по медиация и обучения по медиация в България през последните 15 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация. Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Програмата на сертифициращото обучение за медиатори е одобрена със заповед N РД09-4941 на Зам.-министъра на образованието и науката, УИН 75270010

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КУРС?

Обучението е полезно за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на: воденето на преговори, управлението на конфликти, ефективната комуникация и разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, брокери на недвижими имоти, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинговия, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи, педагогически специалисти и други.

КАКВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПОЛУЧАВАТЕ

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации;

– Да водите преговори професионално;

– Основните комуникативни умения и медиаторски техники;

– Да управлявате своето поведение, като медиатор;

– Да се справяте с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;

– Да управлявате и довеждате до успешен завършек процедурата по медиация; 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Таксата на цялото обучение е 750 лева и се заплаща по следния начин:

– При заявяване на обучението /в пет дневен срок/ – 200 лв;

– Остатъка от дължимата такса – не по-късно от 15 дни преди началото на заявеното обучение.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

ОТСТЪПКИ

При заплащане на сумата 30 дни преди обучението- 10 %.

За повече от 1 представител на организация и студенти: 10 %.

Кумулативна отстъпка – опция 1 + опция 2: 15 %.

За да ползвате отстъпката, въведете следният промо код при заявяване на обучението: kmo15

Таксата за педагогически специалисти и представители на учебни заведения, които работят по програмата за създаване на центрове по медиация в училищата е 600.00 лв.

За да ползвате отстъпката, въведете следният промо код при заявяване на обучението: amps111

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

ПРОГРАМА

Сертификат

След успешното завършване на обучението, вие ще получите удостоверение за медиатор. Придобивате и правоспособност за вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмени тестове, практически изпит и интервю, съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че нямате възможност да присъствате по време на присъствените модули, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание може да Ви бъде издадено удостоверение за участие в курса с отбелязан брой на часовете присъствие, което не дава правоспособност на медиатор.

В случай че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

Съдържание на курса

Ниво 1 (Copy 1)

 • Входящ тест (Copy 3) (Copy 1)
 • Концепция за медиацията (Copy 3) (Copy 1)
  00:00
 • История на медиацията (Copy 3) (Copy 1)
  00:00
 • Принципи на медиацията (Copy 3) (Copy 1)
  00:00
 • Предимства на медиацията (Copy 3) (Copy 1)
  00:00
 • Как протича процедурата накратко (Copy 3) (Copy 1)
  00:00
 • Етапи на процедурата по медиация (Copy 3) (Copy 1)
  00:00
 • Конфликт- същност, причини, етапи (Copy 3) (Copy 1)
  00:00
 • Медиацията, като процес на преговори (Copy 1) (Copy 1)
  00:00
 • Учебен филм 1: Търговска медиация (Copy 2) (Copy 1)
  00:00
 • Кои случаи са подходящи за медиация (Copy 3) (Copy 1)
  00:00
 • Общи и индивидуални срещи в процедурата по медиация (Copy 3) (Copy 1)
  00:00
 • Междинен тест 1 (Copy 3) (Copy 1)
 • Алтернативно разрешаване на спорове (Copy 3) (Copy 1)
  00:00
 • Правна рамка на медиацията (Copy 3) (Copy 1)
  00:00
 • Споразумение за медиация (Copy 3) (Copy 1)
  00:00
 • Спиране и прекратяване на процедурата (Copy 3) (Copy 1)
  00:00
 • Споразумение/ Спогодба (Copy 3) (Copy 1)
  00:00
 • Комуникативни умения и основни медиаторски техники (Copy 3) (Copy 1)
  00:00
 • Междинен тест 2 (Copy 3) (Copy 1)

Допълнителни материали (Copy 1)

Документи (Copy 2) (Copy 1)

Презентации (Copy 2) (Copy 1)

Ниво 2 (Copy 3) (Copy 1)

Препоръчана литература (Copy 1) (Copy 1)

Обучители

1-copy-2-300x300-1.jpeg

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4.jpeg

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.

Запитване за обучение