Иновативна авторска методика за развитие на емоционални компетентности чрез методите на медиацията за предучилищна и начална училищна възраст- ниво 1

16 часа

Времетраене

3

учебни материали

видео материали

Да

сертификат

110 лв.

ЦЕНА: 110 лв.

110,00 лв.

За обучението

Oбучението цели запознаване с авторска методика на Институт “Итера” за изграждане на емоционални компетентности (себепознание, саморегулация, умения за общуване, умения за управление на конфликти) в предучилищна и начална училищна възраст.

Формиране на умения за разпознаване и преодоляване на проблемни поведения, с цел подобряване на комуникацията и микроклимата в детската градина и училище. Създаване на култура на сътрудничество.

 

Обучението включва презентиране и информиране относно:

– Академия Миротворци – концепция за медиация в образованието /обобщение на логическата структура на Академия Миротворци/.

– Как протича процедурата по медиация накратко.

– Принципи на процедурата по медиация.

– Кой може да бъде медиатор.

– Основни характеристики на емоционалните компетентности и ефективни подходи за развитието им.

– Психофизиология на емоциите в периода 0 – 7 години. Най – често срещаните конфликти, основани на възрастовите кризи.

– Практическо приложение на методиката.

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Този курс представлява практическо обучение, което цели запознаване с иновативната авторската методика на Институт „Итера“ за изграждане на емоционални компетентности (себепознание, саморегулация, умения за общуване, умения за управление на конфликти) в предучилищна и начална училищна възраст. Формиране на умения за разпознаване и преодоляване на проблемни поведения, с цел подобряване на комуникацията и микроклимата в детската градина и училище. Създаване на култура на сътрудничество.

 

КОМПЕТЕНТНОСТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРИДОБИТИ

Умения за работа с авторски практически приложим алгоритъм за управление на конфликти в образованието с цел развиване на емоционални компетентности и превенция проявите на агресия.

 

ИНДИКАТОРИ

В резултат на извършените обучения ще се повиши квалификацията на педагогическите специалисти, свързана с промяна в поведението, ефективно общуване, капацитета и начина на работа. Този вид индикатори могат да бъдат както с физическо /намален брой конфликти/, така и финансово изражение (намаление на случаите, в които има материални и нематериални вреди).

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;

Форма на обучение: Частично присъствена

Часове присъствена част: 8

Часове неприсъствена част: 8

Одобрено със Заповед: РД09-3545/ 13.07.2022 г. от 13-07-2022г.;

ПРОГРАМА

Сертификат

За обучението се издава сертификат за участие.

Брой квалификационни кредити: 1

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвиденият в учебната програма изпит- писмен тест.

В случай, че нямате възможност да присъствате по време на присъствените модули, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

В случай че не положите успешно изпита, имате възможност да се явите на тест още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

Съдържание на курса

Иновативна авторска методика за развитие на емоционални компетентности чрез методите на медиацията за предучилищна и начална училищна възраст- Ниво 1 (Copy 1)

 • Презентации (Copy 1)
  00:00
 • Концепция на медиацията (Copy 1)
  00:00
 • История на медиацията (Copy 1)
  00:00
 • Принципи на медиацията (Copy 1)
  00:00
 • Предимства на медиацията (Copy 1)
  00:00
 • Как протича процедурата накратко (Copy 1)
  00:00

Изходящ тест (Copy 1)

Обучители

1-copy-2-300x300-1.jpeg

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4.jpeg

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.

Запитване за обучение