ЛИЛЯНА САВОВА

blank

Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието, и действащ към Центъра по медиация към Институт “Итера“. Има магистърска степен по право и магистърска степен по Здравен мениджмънт. Към момента e докторант към Българска академия на науките, където изследва моделите за взимане на решения в условия на конфликт. Учредител на Институт „Итера“ и Председател […]

ВЕНЕТА ИВАНОВА

blank

Психолог, психотерапевт, обучител по медиация и медиатор. Сертифициран обучител в сертифициращи и специализирани обучения по медиация, водене на преговори и разрешаване на конфликти, ефективна комуникация и емоционална интелигентност. Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието под номер 20140404007. Медиаторската ѝ практика е в сферата на: Семейна медиация, медиация в образованието, медиация в здравеопазването […]

ЛЮБКА СТРАТИЕВА

blank

Сертифициран медиатор и професионален преговарящ. Част е от екипа на Институт „Итера“ при провеждане на сертифициращите обучения за медиатори- по време на симулираните ситуации. Вписан медиатор в Единния регистър на медиаторите под № 20170516006. Действащ медиатор към Център по медиация „Итера“ и към Център за медиация към съдилищата от съдебния район на Окръжен съд – […]

ИНА КОСТАДИНОВА

blank

Сертифициран медиатор и професионален преговарящ. Част е от екипа на Институт „Итера“ при провеждане на сертифициращите обучения за медиатори- по време на симулираните ситуации. Вписан медиатор в Единния регистър на медиаторите под № 20170926002. Действащ медиатор към Център по медиация „Итера“. Има Магистърска степен по право в Софийски Университет „Св.Климент Охридски”. Осъществява дейност като юрисконсулт. […]

КАЛИН СТОЯНОВ

blank

Сертифициран медиатор и професионален преговарящ. Бакалавър по Международни Икономически Отношения и Магистър специалност „Международни финанси“. Говори свободно Английски и Руски език. Част е от екипа на Институт „Итера“ при провеждане на сертифициращите обучения за медиатори- по време на симулираните ситуации. Експерт е в областта на недвижимите имоти с международен опит в продажба на хотели, луксозни, […]

АДВ. ГЕОРГИ КЪРДЖИЛОВ

blank

Сертифициран медиатор и професионален преговарящ. Вписан медиатор в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието. Има Магистърски степени по право и бакалавърска степен по международни икономически отношения. Медиаторската му практика е в сферата на семейната медиация, граждански и търговски спорове. Практикува в областта на вещното право, облигационното право, дружественото право и търговското право. Член […]

АНДРИЯНА АНДРЕЕВА

blank

Юрист, доцент в катедра „Правни науки“ при Икономически университет -Варна и медиатор. Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието, и действащ към Центъра по медиация към Институт “Итера“. Ръководител на катедра „Правни науки“, директор на Център магистърско обучение в ИУ-Варна и ръководител на Университетски център по медиация (първият в страната, създаден с решение […]