АДВ. ГЕОРГИ КЪРДЖИЛОВ

СЕРТИФИЦИРАН МЕДИАТОР И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРЕГОВАРЯЩ

АДВОКАТ ГЕОРГИ КЪРДЖИЛОВ

Сертифициран медиатор и професионален преговарящ. Вписан медиатор в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието. Има Магистърски степени по право и бакалавърска степен по международни икономически отношения. Медиаторската му практика е в сферата на семейната медиация, граждански и търговски спорове. Практикува в областта на вещното право, облигационното право, дружественото право и търговското право. Член е на Варненска адвокатска колегия. Владее английски и немски език.