Skip to content

АДВ. ГЕОРГИ КЪРДЖИЛОВ

СЕРТИФИЦИРАН МЕДИАТОР И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРЕГОВАРЯЩ

АДВОКАТ ГЕОРГИ КЪРДЖИЛОВ

Сертифициран медиатор и професионален преговарящ.

Вписан медиатор в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Има Магистърски степени по право и бакалавърска степен по международни икономически отношения.

Медиаторската му практика е в сферата на семейната медиация, граждански и търговски спорове.

Практикува в областта на вещното право, облигационното право, дружественото право и търговското право.

Член е на Варненска адвокатска колегия.

Владее английски и немски език.