ИНА КОСТАДИНОВА

СЕРТИФИЦИРАН МЕДИАТОР И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРЕГОВАРЯЩ.

ИНА КОСТАДИНОВА

Сертифициран медиатор и професионален преговарящ. Част е от екипа на Институт „Итера“ при провеждане на сертифициращите обучения за медиатори- по време на симулираните ситуации. Вписан медиатор в Единния регистър на медиаторите под № 20170926002. Действащ медиатор към Център по медиация „Итера“. Има Магистърска степен по право в Софийски Университет „Св.Климент Охридски”. Осъществява дейност като юрисконсулт. Владее английски език.