Skip to content

ИНА КОСТАДИНОВА

СЕРТИФИЦИРАН МЕДИАТОР И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРЕГОВАРЯЩ.

ИНА КОСТАДИНОВА

Сертифициран медиатор и професионален преговарящ.

Част е от екипа на Институт „Итера“ при провеждане на сертифициращите обучения за медиатори- по време на симулираните ситуации.

Вписан медиатор в Единния регистър на медиаторите под № 20170926002.

Действащ медиатор към Център по медиация „Итера“.

Има Магистърска степен по право в Софийски Университет “Св.Климент Охридски”.

Осъществява дейност като юрисконсулт.

Владее английски език.