ЛЮБКА СТРАТИЕВА

СЕРТИФИЦИРАН МЕДИАТОР И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРЕГОВАРЯЩ.

ЛЮБКА СТРАТИЕВА

Сертифициран медиатор и професионален преговарящ. Част е от екипа на Институт „Итера“ при провеждане на сертифициращите обучения за медиатори- по време на симулираните ситуации. Вписан медиатор в Единния регистър на медиаторите под № 20170516006. Действащ медиатор към Център по медиация „Итера“ и към Център за медиация към съдилищата от съдебния район на Окръжен съд – Варна от ноември 2019 г.  Юрисконсулт в едно от водещите адвокатски дружества във Варна. Медиаторска й практика е в сферата на семейната медиация, граждански и търговски спорове. Има Магистърски степени по право и счетоводство и контрол. Има професионален опит в банковия сектор и туризма. Допълнителни умения и специализации- обучения във връзка с прилагане на Общия регламент за защита на личните данни; Водене на преговори с трудни хора; Успешни преговори и тренинги, свързани с умения за продажба; Владее английски език и немски език.