ВЕНЕТА ИВАНОВА

ПСИХОЛОГ, ПСИХОТЕРАПЕВТ, ОБУЧИТЕЛ ПО МЕДИАЦИЯ И МЕДИАТОР

ВЕНЕТА ИВАНОВА

Психолог, психотерапевт, обучител по медиация и медиатор. Сертифициран обучител в сертифициращи и специализирани обучения по медиация, водене на преговори и разрешаване на конфликти, ефективна комуникация и емоционална интелигентност. Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието под номер 20140404007. Медиаторската ѝ практика е в сферата на: Семейна медиация, медиация в образованието, медиация в здравеопазването и корпоративна медиация. Сертифициран  Психотерапевт, обучавана в Школата по позитивна психотерапия ДППБ, в рамките на World Assosiation ot Positive Psychotherapy- WAPP, Висбаден, Германия. Сертифициран Хипнотерапевт и Арт терапевт. Един от създателите на иновативен подход за пилотното въвеждане на медиацията в образованието, като начин за справяне с агресията и създаване на умения за ефективно общуване сред децата. Методологията на „Академия Миротворци“ е разработена с оглед възрастовите потребности в детската градина, училище и университета. Разработва и участва в множество проекти, свързани с индивидуално и групово консултиране и терапия на деца и семейства. Лектор е на различни теми, свързани с детското развитие и развиване на емоционални компетентности от ранна детска възраст. Владее английски и немски език.