7 начина за успешно провеждане на процедура по медиация

blank
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Когато човек предприема крачка, която е нова и непозната за него, често е предубеден и подхожда плахо към успешния развой на ситуацията. За нас е важно клиентите ни да са осведомени за всяка стъпка, само така ще са спокойни през целия път – от началото до постигането на консенсус.

Ако и за вас медиацията е способ за разрешаване на конфликти, който не ви е добре познат прочетете статиите ни : “Как протича процедурата по медиация?” и “ Къде е приложима медиацията?” . Разгледайте и Закон за медиацията, там също може да намерите отговори на въпросите си. Екипа ни също е насреща, може да се свържете с нас тук.

След като сте избрали този подход за вас без съмнение е важно процедурата да протече по най-оптималния възможен начин.

1. Не забравяйте, че вие и отсрещната страна взимате крайното решение

Важно е по време на срещите, като техният брой и интензитет може да варира в зависимост от спора, да споделите своята гледна точка. Да успеете да изложите всички важни факти за вас, само така посредника в лицето на медиатора ще може да се потопи в проблема и да ви помогне да извървите пътя до сключване на удовлетворяща за всички спогодба.

2. Писмени документи

В зависимост от конкретиката на спора можете да помислите какви документи биха подкрепили вашите твърдения и искания. Важно е да знаете, че в процедура по медиация не се събират доказателства, както и че самият медиатор не изисква такива. Но в случай, че имате писмени аргументи, които ще са в полза на това другата страна да се убеди в дадено ваше твърдение, то можете да ги споделите и в процедурата.

blank

3. Не се притеснявайте да сключите сделка

Фактът, че сте избрали извънсъдебния способ за разрешаване на спорове в лицето на медиацията означава, че вероятно сте наясно с преимуществата, които носи. Един от отличаващите го плюсове пред безкрайните съдебни дела е това, че можете да съхраните бъдещите си отношения, както и да уговорите важни за страните нови начини за общуване с другия ( търговски, корпоративни ). Помнете, че можете да обсъждате всякакви аспекти на взаимоотношенията помежду ви, които са важни за вас и да чуете истинските мотиви, които движат думите и действията на другата страна. Достигането до споразумение е изцяло и само във ваши ръце, като това означава, че е изцяло в общ интерес на страните и няма рискове или подводни камъни, за които да е нужно да внимавате.

4. Бъдете с положителна нагласа

Вие сте избрали процедурата, специалиста, който ще я води, заедно с отсрещната страна сте постигнали съгласие за тези неща. Това означава, че всички искате да излезете от ситуацията възможно най – бързо и с взаимноизгоден край.

5. Имайте реалистични очаквания

Разбира се, че всички обичаме да сме прави и бихме искали нашата гледна точка и искания да бъдат удовлетворени. Важно е да се опитаме да погледнем от друг ъгъл и да преценим реалистично какъв би бил развоя на процедурата. Често казваме, че в процедура по медиация за нас е важно да чуем и разберем потребностите и приоритетите на всяка от страните и да положим усилия, за да потърсим заедно как може да ги удовлетворим. Това дава възможност да избягаме от твърдите позиции и исканията, да поставим на масата взаимните интереси и търсенето на оптимални решения, вместо компромиси.

6. Опитайте се да слушате

Всеки от нас е „жертва“ на бариерите в комуникацията, благодарение на които често изкривяваме и интерпретираме погрешно различна информация. Медиаторът е обучен в различни техники и подходи за ефективна комуникация, чрез които подпомага страните да поставят всичко на масата за преговори и да преодолеят успешно капана на недоразуменията. Доверете се на медиатора, който сте избрали и бъдете отворени към това да чуете другата страна и различното разбиране за създалата се ситуация.

7.Емоции

Емоциите са един от най-важните аспекти на процедурата по медиация. Да бъдем честни, за каквото и да става дума, винаги е лично! Съпътстващите конфликта чувства и емоции са изключително важни за процеса – не можем да решим проблема по същество, ако първо не решим проблема на човека! И отново ще ви насърчим да се доверите на преценката на вашия медиатор, който ще намери правилния подход спрямо личните потребности на всеки, за да подпомогне за канализирането на емоциите и снижаването на напрежението.