Ние вярваме, че медиацията има едно голямо, много значимо предимство- и то е ориентиране от виновния към промяна в системата. Осъществяването на системната промяна в образованието, която да се основава на изграждане на умения за ефективна комуникация и работещ алгоритъм за управление на конфликти, би довела до видима и значима  за обществото ни промяна.

Уменията на медиатора са умения на съвременният лидер– ефективната комуникация, управлението на конфликти и воденето на преговори. Придобиването на тези умения в ранна възраст става част от изграждането на личността. Личност, която започва да комуникира с другите по различен начин – разбирайки отсрещния, търсейки причините за дадена реакция. А това променя общуването като цяло и този модел на поведение се пренася – в семейството, в класа, в училище, в приятелския кръг.

Мечтаем си училищата да създават условия за изграждане на емоционално интелигентни и хармонични личности, чиято енергия е насочена в посока да развиват своя потенциал. Вярваме, че агресията в училище е един от основните въпроси за решаване днес и подходът би следвало да бъде мащабно приложено решение с ясен и тестван алгоритъм, който да съдържа всички аспекти на развите на проблема- предвиждайки не само действия, свързани с последствията, но и ясни отговори на въпроса „Какво да направим, за да не стига до там?“

Решението, обаче, е важно да бъде приложено на всички нива, защото учениците, учителите и всички педагогически специалисти са много важна и незаменима част от микроклимата в училище. След семейната среда, именно учителите са онзи важен пример, в който се оглеждат децата ни и който има съществено влияние над тях като формиращи се личности.

И да, вярваме, че „Медиацията в Училище“ е едно такова решение.

В Академия „Миротворци“ обучаваме ученици и предагогически специалисти в специализирани умения за ефективна комуникация и разрешаване на конфликти. Създаваме мрежа от Миротворци чрез изграждане центрове по медиация в училищата в България.

И така, един по един променяйки своя собствен микро свят, миркоклимата в училище – променяме и обществото ни.

И да, ние вярваме, че може да се постигне мир чрез образование. Всичко което правим е с ясна практическа насоченост. Преминавайки през обученията ни, учениците и учителите излизат с реални умения да се справят с конфликти в средата си.

Започнахме с 20 пилотни училища на територията на област Варна. Обучихме близо 150 деца – миротворци и 70 педагогически специалисти. Създадохме собствена процедура за създаване и функциониране на центровете по медиация в училище. Успяхме да изградим работеща еко система за ефективно управление на конфликтите в училище.

Ето защо срещнахме подкрепата на много училища и институции, които припознаха решението ни като ефективно и реално променящо средата.

Вярваме, че изграждайки мрежа от Миротворци на територията на цяла България, ще се случи онази качествена и системна промяна в образованието, която ще повлияе пряко на тенденциите за повишаваща се агресия в обществото ни като цяло.

За да се изгради култура на мира, светът се нуждае от емоционално интелигентни личности и именно училището е най-подходящото място те да бъдат създадени.

Академия Миротворци- за училище без агресия.