Семейна медиация- специализирано надграждащо обучение

32 часа

Времетраене

Да

учебни материали

Да

видео материали

Да

сертификат

290 лв.

ЦЕНА: 290 лв.

290,00 лв.

За обучението

СЕМЕЙНА МЕДИАЦИЯ- СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

 

Онлайн подготовка: 8 акад. часа /през дигиталната ни система за онлайн обучения/

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОБУЧЕНИЕТО?
Обучението подготвя за практическо разрешаване на спорове, свързани със семейните отношения и договаряне на последиците при прекратяването им- свързани с децата, и имуществото.
Съчетава психологическите, комуникативни, правни и преговорни аспекти в едно.

То е със силна практическа насоченост и дава подготовка за преодоляване на семейни конфликти с методите на медиацията.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КУРС?
Обучението е подходящо за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на семейни спорове.
Предназначено е за медиатори, които са преминали сертифициращо обучение.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ
Таксата на цялото обучение е 290 лева и се заплаща по следния начин: При заявяване на обучението /в пет дневен срок/.
Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

ПРОГРАМА

15.03.2024 г.

Ден 1

9.00- 9.30 Въведение

9.30- 10.40 Модул 1

10.40- 11.00 Кафе пауза

11.00- 13.00 Модул 2

13.00- 14.00 Обедна пауза

14.00- 15.30 Модул 3

15.30- 15.50 Кафе пауза

15.50- 17.00 Симулирана медиация

17.00- 17.30 Заключение

16.03.2024 г.

Ден 2

9.00- 9.30 Въведение

9.30- 10.40 Модул 4

10.40- 11.00 Кафе пауза

11.00- 12.30 Симулирана медиация

12.30- 13.30 Обедна пауза

13.30- 14.30 Модул 5

14.30- 14.50 Кафе пауза

14.50- 16.20 Симулирана медиация

16.20- 17.00 Обобщение. Заключение

17.03.2024 г.

Ден 3

9.00- 9.20 Въведение

9.20- 10.40 Симулирана медиация

10.40- 11.00 Кафе пауза

11.00- 12.30 Симулирана медиация

12.30- 13.30 Обедна пауза

13.30- 15.00 Симулирана медиация

15.00- 15.20 Кафе пауза

15.20- 16.50 Симулирана медиация

16.50- 17.00 Заключение

 

Сертификат

УДОСТОВЕРЕНИЯ И СЕРТИФИКАТИ

Удостоверение за завършено специализирано надграждащо обучение по семейна медиация съгласно Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията получават участниците, които:
– Са сертифицирани медиатори;
– Преминали са успешно обучението по семейна медиация.

Съгласно Наредбата за успешното преминаване на обучението е необходимо участието на пълното обучение, и полагането на изпит, който се състои от тест и симулирана медиация.

Обучители

1-copy-2-300x300-1.jpeg

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4.jpeg

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.

Запитване за обучение