Академия Миротворци- приложение на медиацията в детската градина

16 часа

Времетраене

Да

учебни материали

Да

видео материали

Да

сертификат

110 лв.

ЦЕНА: 110 лв.

110,00 лв.

За обучението

Академия Миротворци-иновативен подход за приложение на медиацията и развиване на емоционални компетентности в предучилищна възраст

Обучението цели запознаване с авторската методика на Академия Миротворци за изграждане на емоционални компетентности (себепознание, саморегулация, умения за общуване, умения за управление на конфликти) в предучилищна възраст от 0 до 7 години.

Обучението включва запознаване с теорията и практическото приложение на медиацията в детската градина.

Темите предвидени в съдържанието са:

– Академия Миротворци – цялостна концепция за приложение на медиацията на всички етапи в образователния процес.

– Как протича процедурата по медиация накратко.

– Принципи на процедурата по медиация.

– Кой може да бъде медиатор в детската градина.

– Основни характеристики на емоционалните компетентности и ефективни подходи за развитието им в ранна детска възраст.

– Психофизиология на емоциите в периода 0 – 7 години. Най – често срещаните конфликти, основани на възрастовите кризи.

– Как работи медиацията в детската градина на практика – работа със специализирани ресурси, игрови подходи и интеграция в ежедневието на децата.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Формиране на трайни умения за саморегулация, разпознаване и преодоляване на проблемни поведения, с цел подобряване на комуникацията и превенция проявите на агресия в детската градина . Създаване на култура на сътрудничество и подобряване на цялостния микроклимат.

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Тестова проверка в дигитална среда;

Форма на обучение: Частично присъствена

Часове присъствена част: 8

Часове неприсъствена част: 8

Одобрено със Заповед: РД09-3545/ 13.07.2022 г. от 13-07-2022г.;

Такса за участие:

110 лв – вкл. всички необходими материали;

90 лв – при заявка за участие на над 10 участника от една организация

ПРОГРАМА

18.11.2023

9:00- 9.20 Въведение

9.20- 10.30 Академия Миротворци – концепция за медиация в образованието. Как протича процедурата по медиация накратко. Принципи на процедурата по медиация. Кой може да бъде медиатор в детската градина.

10.30- 10.50 Кафе пауза

10.50- 12.00  Основни характеристики на емоционалните компетентности и ефективни подходи за развитието им.

12.00- 13.00 Обедна почивка

13.00- 14.30  Психофизиология на емоциите в периода 0 – 7 години. Най – често срещаните конфликти, основани на възрастовите кризи.

14.30- 14.50 Кафе пауза

14.50 – 16.20 Как работи медиацията в детската градина на практика – работа със специализирани ресурси, игрови подходи и интеграция в ежедневието на децата.

16.20- 16.40 Дискусия. Заключение.

Сертификат

За обучението се издава сертификат за участие.

Брой квалификационни кредити: 1

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвиденият в учебната програма изпит- писмен тест.

В случай, че нямате възможност да присъствате по време на присъствените модули, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

В случай че не положите успешно изпита, имате възможност да се явите на тест още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

Обучители

1-copy-2-300x300-1.jpeg

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4.jpeg

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.