Академия Миротворци за ученици 15-17 г.

48 часа

Времетраене

11

учебни материали

видео материали

Да

сертификат

290 лв.

ЦЕНА: 290 лв.

650,00 лв.

За обучението

Период на провеждане:

Ниво 1: 21, 22, 25 ноември
Ниво 2: 7,8,9 Декември

Медиацията е един от най-ефективните методи за разрешаване на конфликти в днешно време. Тайната на процеса се крие в комуникативните уменията на Медиатора и като цяло неговите емоционални компетентности.

Създадохме това обучение, основавайки се на дългогодишния ни опит и на международните стандарти за обучаване на медиатори, като го обогатихме с фокус към развитие на устойчиви характеристики на личността и умения за саморегулация, които ще служат на децата ни за цял живот!

Възрастова група: 15-17 г.

Модули предвидени в обучението

Характеристика на конфликта – причини за възникване, примери за разпознаване на нивата му на развитие, проследяване на етапите му.

Алгоритъм за разрешаване на конфликти и умения за намиране на решения – запознаване с етапите на медиацията, конкретни логически стъпки за конструктивно управление на конфликтна динамика и намиране на ресурса в трудна ситуация.

Тест за личен стил при конфликт. Запознаване с различните стилове и разширяване на стратегиите за справяне в конфликтна ситуация.

Бариери в комуникацията – най-честите трудности, които срещаме в общуването с останалите. Ще разгледаме спецификата на общуване между връстници, с авторитети и в семейна динамика. Ще потърсим успешни подходи за общуване спрямо различните психологични профили.

Тест за личен стил на комуникация. Запознаване с всички стилове, техните силни и слаби страни. Справяне с “проблемни поведения” на различните стилове.

Високоефективна обратна връзка – ще се научим как да даваме емпатична обратна връзка на другите, така че да отстоим и защитим себе си, без обиди и нападение.

Преговори – кой е моят стил на преговори, кои са успешните стратегии, за да запазим отношенията помежду си, какво е WIN-WIN подход.

Емоции и чувства – запознаване с био-психо-социален модел на функциониране, влияние на емоциите върху решенията ни и техники за саморегулация и успокоение.

Ще се запознаем с работата на Медиатора – каква е неговата роля и отговорности, кои са основните медиаторски техники и как можем да помагаме на другите като медиатори.

Как работи медиацията в училище – техники за успешна медиация, ко-медиация с учител, насоки за прилагане на ресурси и материали на училищния медиатор.

Всички теми са заложени като учене чрез преживяване – практически ролеви игри и упражнения.

Цена

Цена с включени материали, вода, чай и плодове по време на обучението: 290.00 лв

Цена за обяд: 11. 00 лв. /ден/ – включва здравословен избор между супа и салата или супа и сандвич.

Обучението включва над 60% практически упражнения, за да превърнем знанието в умение!

ПРОГРАМА

21 Ноември 2023

10:00 – 10:30 Въведение

10:30- 11:30 Модул 1

11:30- 11:50 Пауза

11:50- 12:50 Модул 2

12.50- 14.00 Обяд

14.00- 15.00 Модул 3

15.00- 15.20 Пауза

15.20- 16.00 Модул 4

16.00- 16.30 Заключение

 

 

22 Ноември 2023

10:00 – 10:30 Въведение

10:30- 11:30 Модул 5

11:30- 11:50 Пауза

11:50- 12:50 Модул 6

12.50- 14.00 Обяд

14.00- 15.00 Модул 7

15.00- 15.20 Пауза

15.20- 16.00 Модул 8

16.00- 16.30 Заключение

 

25 Ноември 2023

10:00 – 10:30 Въведение

10:30- 11:30 Модул 9

11:30- 11:50 Пауза

11:50- 12:50 Модул 10

12.50- 14.00 Обяд

14.00- 15.00 Модул 11

15.00- 15.20 Пауза

15.20- 16.00 Модул 12

16.00- 16.30 Заключение

 

7 Декември 2023

10:00 – 10:30 Въведение

10:30- 11:30 Модул 13

11:30- 11:50 Пауза

11:50- 12:50 Модул 14

12.50- 14.00 Обяд

14.00- 15.00 Модул 15

15.00- 15.20 Пауза

15.20- 16.00 Модул 16

16.00- 16.30 Заключение

 

8 Декември 2023

10:00 – 10:30 Въведение

10:30- 11:30 Модул 17

11:30- 11:50 Пауза

11:50- 12:50 Модул 18

12.50- 14.00 Обяд

14.00- 15.00 Модул 19

15.00- 15.20 Пауза

15.20- 16.00 Модул 20

16.00- 16.30 Заключение

9 Декември 2023

10:00 – 10:30 Въведение

10:30- 11:30 Модул 21

11:30- 11:50 Пауза

11:50- 12:50 Модул 21

12.50- 14.00 Обяд

14.00- 15.00 Модул 23

15.00- 15.20 Пауза

15.20- 16.00 Модул 24

16.00- 16.30 Заключение

 

Сертификат

Темите са съобразени с международните стандарти за сертифициращо обучение на ученици – медиатори.

Всеки участник ще получи удостоверение за преминато обучение.

След успешно завършване на академията, освен на участника ще бъде изготвено  удостоверение и на училището, в което се обучава, че на територията му има обучени ученици – миротворци.

Обучители

1-copy-2-300x300-1.jpeg

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4.jpeg

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.