Медиация в образованието

32 часа

Времетраене

9

учебни материали

2

видео материали

Да

сертификат

290 лв.

ЦЕНА: 290 лв.

290,00 лв.

За обучението

МЕДИАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО
/онлайн/

Онлайн подготовка: 17 акад. часа /през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Брой кредити: 2

Обучението се провежда онлайн.

Тренингите ще бъдат организирани изцяло онлайн, през платформата zoom.

Този курс представлява практическо обучение за прилагане на медиацията в областта на образованието- в детската градина, в училище и университета. Съчетава психологическите аспекти с преговорните и правните в едно.

Курса е с обща продължителност 32 ч.

Подготвя за практическо разрешаване на спорове, свързани с отношения в сферата на образованието и дава подготовка за преодоляване на конфликти с методите на медиацията.

Всички участници, преминали успешно обучението /необходимо е да са сертифицирани медиатори/ получават удостоверение за завършено специализирано надграждащо обучение „Медиация в образованието“, съгласно Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Форми на обучение: Частично присъствена

Целеви групи: Учители- начален етап, Учители- прогимназиален етап, Учители- гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, Психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, Ресурсни учители, Корепетитори, Хореографи, Треньори, Учители- предучилищно образование, Учители- целодневна организация.

Брой кредити: 2

Сертификат: Да

Начин на завършване на обучението: Тестова проверка; Практически изпит;

Заповед: РД09-4941/13.12.21 г. от 13-12-2021г.;

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

ПРОГРАМА

Сертификат

За обучението се издава сертификат за участие.

Брой квалификационни кредити: 2

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвиденият в учебната програма изпит- писмен тест и практически изпит.

В случай, че нямате възможност да присъствате по време на присъствените модули, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

В случай че не положите успешно изпита, имате възможност да се явите на тест още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

Всички участници, преминали успешно обучението, които са сертифицирани и като медиатори получават и удостоверение за завършено специализирано надграждащо обучение „Медиация в образованието“, съгласно Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

 

Обучители

1-copy-2-300x300-1.jpeg

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4.jpeg

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.

Запитване за обучение