Медиация в образованието- специализирано надграждащо обучение

32 часа

Времетраене

11

учебни материали

видео материали

Да

сертификат

290 лв.

ЦЕНА: 290 лв.

Безплатно
Free access this course
Безплатно
Free access this course

За обучението

Дати: 30 Юни, 1 и 2 Юли /петък, събота, неделя/

Този курс представлява практическо обучение за прилагане на медиацията в областта на образованието- в детската градина, в училище и университета. Съчетава психологическите аспекти с преговорните и правните в едно.

Курса е с обща продължителност 3 дни. Подготвя за практическо разрешаване на спорове, свързани с отношения в сферата на образованието и дава подготовка за преодоляване на конфликти с методите на медиацията.

Всички участници следва да са сертифицирани медиатори.

Преминалите успешно обучението получават удостоверение за завършено специализирано надграждащо обучение ‘Медиация в образованието’, съгласно Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Обучението е одобрено от Министъра на образованието със Заповед N РД09-4941/13.12.21 г. от 13-12-2021г.

След успешното завършване на обучението, ще бъде издадено удостоверение за признаване на 2 квалификационни кредита.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена синхронно в електронна среда

НАЧИН НА ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО: Тестова проверка; Практически изпит;

ПРОГРАМАТА Е НАСОЧЕНА КЪМ: Учители- начален етап, Учители- прогимназиален етап, Учители- гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, Психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, Ресурсни учители, Корепетитори, Хореографи, Треньори, Учители- предучилищно образование, Учители- целодневна организация.

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

ПРОГРАМА

Сертификат

За обучението се издава сертификат за участие.

Брой квалификационни кредити: 2

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвиденият в учебната програма изпит- писмен тест.

В случай, че нямате възможност да присъствате по време на присъствените модули, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

В случай че не положите успешно изпита, имате възможност да се явите на тест още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

 

Обучители

1-copy-2-300x300-1.jpeg

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4.jpeg

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.