Обучение за развиване на комуникативни умения /корпоративни обучения М2/

40 часа

Времетраене

7

учебни материали

1

видео материали

Да

сертификат

Безплатно
Free access this course
Безплатно
Free access this course

За обучението

Цел на обучението: Студентите да придобият допълнителни „меки“ умения, за екипна работа, за справяне с проблеми, делова комуникация, както и провеждането на дебати, да придобият знания по лидерство и мениджмънт. Всички тези умения ще им помогнат за по-лесната комуникация с бъдещите работодатели, както и  да се адаптират по-бързо в работна и социална среда.

Очаквани резултати: В резултат от обучението, студентите ще придобият знания за това как се създава екип, кой екип работи най-добре и разграничаването между екип и група. Ще се акцентира върху конфликтните ситуации на работното място и как да бъдат решени по възможно най- добрия начин. На целевата група ще се дадат ценни съвети за деловата комуникация, както и провеждането на дебати. Вниманието на студентите ще бъде насочено към анализ на лидерските качества и способността да се създават условия, предопределящи успеха на дейността.

ПРОГРАМА

20230405

14.3о- 17.30

Въведение

Бариери в комуникацията.

Практикум.

17.40- 19.40

Провеждане на тестове за личностно себепознание.

Анализ на резултатите от тестовете.

 

20230412

14.3о- 17.30

Теория на конфликта.

Практикум.

17.40- 19.40

Решаване на конфликти.

20230419

14.3о- 17.30

Развиване на умения за ефективна комуникация.

Практикум.

17.40- 19.40

Развиване на умения за ефективна комуникация- втора част

20230426

14.3о- 17.30

Делова комуникация- протокол за водене на делова комуникация.

17.40- 19.40

Лидерски методи и стилове.

20230503

14.3о- 17.30

Работа в екип- част 1

17.40- 19.40

Работа в екип- част 1

20230510

14.3о- 17.30

Заключение.

17.40- 19.40

Изходящ тест.

Сертификат

Всички участници получават сертификат за участие.

За успешното преминаване на обучението е необходимо участието на пълното обучение и полагането на изпит, който се състои от тест.

Съдържание на курса

Въведение

  • Въведение
    00:00

 VAK тест
VAK TEST - ВЪПРОСНИК ЗА САМООЦЕНКА НА ДОМИНИРАЩ СТИЛ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ

Предикати
Речеви предикати на различните сензорни системи

Развиване на умения за ефективна комуникация

Теория на конфликта. Разрешаване на конфликти.

Обучители

1-copy-2-300x300-1.jpeg

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4.jpeg

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.

Запитване за обучение