Първи стъпки в медиацията

16 часа

Времетраене

7

учебни материали

0

видео материали

Да

сертификат

110 лв.

ЦЕНА: 110 лв.

Безплатно
Free access this course
Безплатно
Free access this course

За обучението

Първи стъпки в медиацията

 

Какво представлява обучението?

В обучението „Първи стъпки в медиацията“ ще бъде разгледана процедурата по медиация- предимства, етапи, участници, видове.
– Кои са основните принципи в медиацията.
– Как протича процедурата.
– Кои са законовите изисквания към процедурата и към медиатора.
– Кои са разликите от другите способи за извънсъдебно разрешаване на спорове.
– Правната рамка на медиацията в България и в Европа.
– Как се създават центрове по медиация в образователните институции.

Ще бъдат включени различни ролеви игри, практики и симулирани ситуации.

За кого е подходящо това обучение?

Обучението е подходящо за: Учители; Логопеди; Педагогически съветници; Психолози; Директори; Заместник-директори; Корепетитори; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Треньори по вид спорт; Хореографи; Ръководители на направление „Информационни и комуникационни технологии“;

Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;

Форма на обучение: Частично присъствена

Часове синхронно в електронна среда: 8

Часове неприсъствена част: 8

Програмата на обучението е одобрена със заповед N РД09-1205 от 09.06.21 г.

Такса за участие

Таксата на обучението е 110 лева.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

ОТСТЪПКИ:

При заявяване на група над 14 души цената на обучението е 90 лв.

ПРОГРАМА

Сертификат

Всички участници получават удостоверение за участие.

След успешното завършване на обучението, на педагогическите специалисти ще бъде издадено удостоверение за признаване на 1 квалификационен кредит.

За успешното преминаване на обучението е необходимо участието на пълното обучение, и полагането на изпит, който се състои от тест.

Обучители

1-copy-2-300x300-1.jpeg

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4.jpeg

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.

Запитване за обучение