Сертифициращо обучение за медиатори/ 03

60 часа

Времетраене

30

учебни материали

2

видео материали

Да

сертификат

750 лв.

ЦЕНА: 750 лв.

750,00 лв.

За обучението

Сертифициращо обучение за медиатори

 

Ниво 1: 10, 11, 12 Mарт

Ниво 2: 24, 25, 26 Март

Онлайн подготовка: 18 акад. часа /през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Брой кредити: 3

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОБУЧЕНИЕТО

Този курс представлява практическо обучение за медиатори. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от процедури по медиация и обучения по медиация в България през последните 15 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация. Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Програмата на сертифициращото обучение за медиатори е одобрена със заповед N РД09-4941 на Зам.-министъра на образованието и науката, УИН 75270010

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КУРС?

Обучението е полезно за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на: воденето на преговори, управлението на конфликти, ефективната комуникация и разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, брокери на недвижими имоти, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинговия, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи, педагогически специалисти и други.

КАКВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПОЛУЧАВАТЕ

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации;

– Да водите преговори професионално;

– Основните комуникативни умения и медиаторски техники;

– Да управлявате своето поведение, като медиатор;

– Да се справяте с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;

– Да управлявате и довеждате до успешен завършек процедурата по медиация; 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Таксата на цялото обучение е 750 лева и се заплаща по следния начин:

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

ОТСТЪПКИ

При заплащане на сумата 30 дни преди обучението- 10 %.

За повече от 1 представител на организация и студенти: 10 %.

Кумулативна отстъпка – опция 1 + опция 2: 15 %. За да ползвате отстъпката, въведете следният промо код при заявяване на обучението: kmo15

Таксата за педагогически специалисти и представители на учебни заведения, които работят по програмата за създаване на центрове по медиация в училищата е 600.00 лв. За да ползвате отстъпката, въведете следният промо код при заявяване на обучението: amps111

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

ПРОГРАМА

20230310

НИВО 1/ ден 1

9.00 – 9.30      Въведение

9.30 – 10.50    Конфликта: същност, нива, причини, етапи

10.50 – 11.10 Кафе пауза

11.10 – 13.00  Медиацията като вид преговори

13.00 – 14.00  Обедна пауза

14.00 – 15.30  Концепция за медиацията. Сравнение с другите способи за алтернативно разрешаване на спорове. Правна рамка на медиацията в България.

15.30 – 15.50  Кафе-пауза

15.50 – 17.00  Етапи на процедурата по медиация. Откриване. Симулирана медиация.

17.00 – 17.30  Заключение

20230311

НИВО 1/ ден 2

9.00 – 9.30       Въведение в програмата за деня

9.30 – 10.50    Етапи: проучване на интереси и генериране на варианти; общи и отделни срещи.

10.50 – 11.10  Кафе-пауза

11.10 – 13.00  Kомуникативни умения и основни медиаторски техники

13.00 – 14.00  Обедна пауза

14.00 – 15.10  Симулирана медиация

15.10- 15.50   Спиране и прекратяване на медиацията. Спогодба.

15.50 – 16.10  Кафе-пауза

16.10 – 17.20  Симулирана медиация

17.20 – 17.30  Заключение

20230312

НИВО 1/ ден 3

09.00 – 09.30  Въведение в програмата за деня

09.30 – 11.00  Казус 1

11.00 – 11.20  Кафе-пауза

11.20 – 12.30  Казус 2

12.30 – 13.30  Обедна пауза

13.30 – 15.00  Казус 3

15.00 – 15.20  Кафе-пауза

15.20 – 16.30  Казус 4

16.30 – 17.00  Заключение

20230324

НИВО 2/ ден 1

9.00 – 9:30      Въведение

9.30 – 10.40    Участници в медиацията. Ко-медиация.

10.40 – 11.00  Кафе-пауза

11.00 – 12.00  Работни стилове в медиацията

12.00 – 13.00  Проблемни поведения на участниците

13.00 – 14.00  Обедна пауза

14.00 – 15.00  Симулирана медиация

15.00 – 16.00  Работа с емоции

16.00 – 16.20  Кафе-пауза

16.20 – 17.20  Симулирана медиация

17.20 – 17.30 Заключение

20230325

НИВО 2/ ден 2

9.00 – 9.20      Въведение

9.20 – 11.20    Стратегии и техники за творчески решения и излизане от задънени улици

11.20 – 11.40  Кафе-пауза

11.40 – 12.30 Медиация при отделните видове спорове. Филм.

12.30 – 13.30  Медиацията в ЕС;

Препращане към медиация от страна на съда;

Медиаторска практика в България;

13.30 – 14.30 Обедна пауза

14.30 – 15.30 Симулирана медиация

15.30 – 15.50 Кафе-пауза

15.50 – 16.50 Симулирана медиация

16.50 – 17.00 Заключение

20230326

НИВО 2/ ден 3

09.00 – 09.20  Въведение в програмата за деня

09.20 – 10.20  Казус 1

10.20 – 10.40  Кафе-пауза

10.40 – 11.40  Казус 2

11.40 – 12.40  Казус 3

12.40- 14.00 Обедна пауза

14.00- 15.00 Казус 4

15.00- 16.00 Събеседване „Акценти от наученото”, с участието на всички.

16.00 – 16.30  Заключение

Сертификат

След успешното завършване на обучението, вие ще получите удостоверение за медиатор. Придобивате и правоспособност за вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмени тестове, практически изпит и интервю, съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че нямате възможност да присъствате по време на присъствените модули, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание може да Ви бъде издадено удостоверение за участие в курса с отбелязан брой на часовете присъствие, което не дава правоспособност на медиатор.

В случай че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

Съдържание на курса

Ниво 1

 • Входящ тест
 • Концепция за медиацията
  00:00
 • История на медиацията
  00:00
 • Конфликт- същност, причини, етапи
  00:00
 • Принципи на медиацията
  00:00
 • Предимства на медиацията
  00:00
 • Как протича процедурата накратко
  00:00
 • Етапи на процедурата по медиация
  00:00
 • Учебен филм 1: Търговска медиация
  00:00
 • Кои случаи са подходящи за медиация
  00:00
 • Общи и индивидуални срещи в процедурата по медиация
  00:00
 • Междинен тест 1
 • Алтернативно разрешаване на спорове
  00:00
 • Правна рамка на медиацията
  00:00
 • Споразумение за медиация
  00:00
 • Спиране и прекратяване на процедурата
  00:00
 • Споразумение/ Спогодба
  00:00
 • Комуникативни умения и основни медиаторски техники
  00:00
 • Междинен тест 2

Допълнителни материали

Документи

Ниво 2

Презентации

Обучители

1-copy-2-300x300-1.jpeg

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4.jpeg

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.