Честит ден на юриста! 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

На 15 Април 2019 г. тържествено беше чествана 140-та годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция.

Провелият се в Икономически университет- Варна форум „140 години конституционни устои на държавата“ бе оценен като изключително значимо събитие за цялата юридическа общност.

Един форум, призван не само да отбележи тази значима дата на държавността и правовия ред, но и да постави в полето на науката и общественото обсъждане въпроси от актуалната действителност в България.

Събитието, обединяващо правната общност на града бе организирано от Икономически университет- Варна чрез катедра „Правни науки“, Апелативен съд- Варна, Административен съд- Варна, Окръжен съд- Варна, Районен съд- Варна, Адвокатска колегия- Варна.

„Правораздаване, държавност, образование – това са трите опорни точки на днешния форум, обединил в едно варненската юридическа общност.“ – заяви при откриването доц. Андрияна Андреева, ръководител на катедра „Правни науки“.

От името на домакините към участниците и гостите се обърна проф. д-р Евгени Станимиров- зам.-ректор по учебна дейности акредитация. Той изнесе и встъпителния доклад на тема „Мисия „Образование“.

На форума бяха представени доклади, свързани с конституционализма, съдебната власт и образованието в тяхното развитие и съвременни аспекти:

– „Конституционализъм и съвременност”- съдия Ванухи Аракелян, административен ръководител на АС – Варна;
– „Нови тенденции в съдопроизводството“- съдия Марин Маринов, административен ръководител на ОС – Варна, и съдия Десислава Жекова, РС- Варна;
– „Развитието на административното правосъдие“- съдия Марияна Ширванян, Административен съд – Варна;
– „Духът на Търновската конституция“- доц. д-р Масис Хаджолян, преподавател и общественик, бивш прокурор;
– „Трудната съдба на българските конституции“ – адв. Петър Обретенов, бивш съдия, адвокат, народен представител, общественик.

На събитието присъстваха областният управител на Варненска област Стоян Пасев, ръководители на съдебни институции, членове на академичната общност, предстители на Институт „Итера“, юристи, представители на местната власт, студенти от ИУ – Варна и ученици от 11 клас във Варненската търговска гимназия.