Днес се проведе заключителното събитие на инициативата „Медиацията във висшето образование – новата култура на комуникация в 2021 г.“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

През последната година се проведе младежката инициатива „Медиацията – новата култура на общуване в 21 век“,  която се реализира в партньорство между Университетски център по медиация (УЦМ) към ИУ – Варна, Институт „Итера“ и Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Една част от дейностите бяха свързани с провеждане на проучване за нагласите спрямо приложението на медиацията в университета и създаване на кратък наръчник, който да послужи за запознаване с начина на провеждане на процедурата в университета.


Анализирайки отговорите от анкетата, забелязахме няколко важни аспекта – 99% от анкетираните знаят какво е медиация, 96 % намират, че е напълно приложима в университета и 87 % бих се обърнали към университетския център, при конфликт с преподавател или служител. От друга страна едва 36 % знаят къде  в сградата на университета се намира университетския център по медиация, а 29 % са участвали вече в процедура по медиация. Този резултат всъщност е напълно обясним, предвид факта че създадохме УЦМ на 6.10.2020 г (едва година по – рано), като същевременно значителна част от учебните дейности се провеждат онлайн.


Най – важни за нас, обаче, са резултатите които сочат, че 100 % от анкетираните смятат, че умението да преговаряш е важно при общуването с останалите, 100 % от анкетираните разбират, че хората се различават по начина по който възприемат и обработват информацията и отново 100 % смятат, че темата за емоционалната интелигентност трябва да бъде част от висшето образование в България. Вярваме, че това се дължи на всички вложени до момента съвместни усилия за популяризиране на процедурата по медиация и нейните безспорни предимствата.


Наръчникът „Медиация във висшето образование“ ще бъде предоставен на библиотеките във висшите и средни училища, както и можете да го откриете със свободен достъп в ел. формат тук


Медиацията във висшето образование – новата култура на комуникация в 2021 г.