Индивидуална консултация при преговори

Консултиране и представителство в преговори, медиация, арбитраж и съд

В консултантски център “Итера” ние работим като лични консултанти, fake rolex for sale като ви подпомагаме при преговори, медиация, при арбитражни или съдебни производства.

Какво правим