Институт „Итера“- една от водещите организации в областта на медиацията и управлението на конфликти в България.

blank
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Институт „Итера“ е една от водещите организации в областта на медиацията и управлението на конфликти в България, предлагайки богат опит и иновативни подходи за разрешаване на спорове в различни сфери на обществения живот.

Създаден преди 17 години, институтът е доказал своята ефикасност и значимост, обучавайки над 90% от медиаторите в североизточна България и над 3000 специалисти от цялата страна.

Екипът на Институт „Итера“ се отличава с висока квалификация и преданост към мисията за подобряване на комуникацията и управлението на конфликти, като организира обучения за висши мениджъри, държавни и общински служители, неправителствени организации и търговски дружества. Програмите им целят да въоръжат участниците с уменията необходими за ефективно решаване на конфликти и водене на преговори, ключови за успеха във всяка организация или институция.

Проектът „Академия Миротворци“ разширява въздействието на Институт „Итера“ в образователната система, като обучава деца, ученици и учители в уменията за мирно решаване на конфликти, стремейки се към създаване на среда без агресия в учебните заведения.

Ежегодните Дни на медиацията, организирани съвместно с Окръжен съд – Варна, подчертават ангажираността на института към популяризирането и прилагането на медиацията като предпочитан метод за разрешаване на спорове. Тези инициативи демонстрират значението на медиацията в правораздавателната система и нейната роля за намаляване на съдебното натоварване.

Иновативният проект „Училищна медиация“, реализиран съвместно с Регионално управление на образованието във Варна, е пионерски за България и подчертава стремежа на института към търсене на нови подходи за управление на конфликтите в училищната среда.

Партньорството с Икономически университет – Варна и създаването на първия университетски център по медиация в страната е още един пример за иновационния дух на Институт „Итера“. Този проект отразява разбирането, че медиацията и управлението на конфликти са критични умения не само за професионалистите в областта, но и за бъдещите специалисти в различни сектори.

Чрез обучения, организирани съвместно с Асоциацията на българските черноморски общини, Институт „Итера“ подчертава важността на медиацията в публичния сектор, предлагайки решения за управление на обществените конфликти и подобряване на административните процеси.

Сертификацията по международната система за управление на качеството ISO 9001:2015 е знак за високите стандарти, които институтът поддържа във всички свои дейности и постоянният стремеж към подобрение и иновации.

Институт „Итера“ е ярък пример за организация, която успешно въвежда и развива медиацията и управлението на конфликти в България, като предлага решения за широк кръг от обществени и частни институции. Чрез своите образователни програми, партньорства и инициативи, институтът допринася значително за развитието на култура на диалог, разбирателство и ефективна комуникация в страната.