„Итера Про“ ЕООД е бенефициент по ОПИК

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

„Итера Про“ ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020.

Финансирането е по проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения досега е 1973 с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 15 506 803.06 лева. Списъците с одобрените проекти са публикувани на сайта на ОПИК тук: https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/5736

Информация за проекта:
Регистрационен номер на договор: BG16RFOP002-2.073-11561-C01
Обща стойност: 8100,00 лв., от които 6 885.00 лв. европейско и 1 215.00 лв. национално съфинансиране.
Начало на проекта: 02.09.2020 г.
Край на проекта: 02.12.2020 г.